Kerkdiensten

7  april9.30Zangdienst Koffiedrinken na de dienst
14 april9.30Jeugddienstgroepen Koffiedrinken na de dienst
21 april9.30Ds. W. BeekmanKoudum 
28 april9.30Ds. Mevr. A. AdemaJoure 
5 mei11.00Ds. S. de JongOudemirdumKoffiedrinken voor de dienst
9 mei9.30Gemeenteleden Hemelvaartsdag
12 mei9.30Ds. W. AndelLemmer 
19 mei9.30Dhr. H. BloemhofHarlingenPinksterzondag
26 mei9.30Ds. R. VoornLeeuwarden 
2 juni9.30Ds. W. AndelLemmerKoffiedrinken na de dienst
9 juni9.30Ds. B. BoersmaOdijkHeilig Avondmaal
16 juni9.30Ds. R. VoornLeeuwarden 
23 juni10.00Kidsclub OverstapdienstThema: Je mag er zijn.
m.m.v. duo Like Sisters
30 juni9.30Ds. R. PraamsmaDe Knipe