De Gemeente

Predikant:

Vacant.

—————————————————————————————————————————————–

De PKN gemeente Stavoren telt momenteel 170 belijdende leden en 188 doopleden.

De erediensten worden gehouden in de Nicolaaskerk die in het midden van ons stadje staat.

De diensten worden gehouden op zondagmorgen om 09.30 of om 11.00 uur.

Tweemaal per jaar is er een zangdienst die door de gemeenteleden zelf wordt verzorgd. Verder zijn er avonddiensten op de biddag en de dankdag,  een viering van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag en worden er vesperdiensten georganiseerd tijdens de stille week.

Een aantal speciale diensten worden samen met de Doopsgezinde Gemeente gehouden.

Er worden regelmatig gezinsdiensten georganiseerd waar de gemeenteleden, zowel jong als oud, aan meewerken.