Welkom

SAMEN OP PAD………

We hebben een bijzonder jaar achter ons. En nog steeds is het onzeker hoe de toekomst eruit ziet. We hopen dat we meer samen kunnen doen dit seizoen. Het thema sluit daar ook op aan. We willen graag samenkomen op zondag, maar ook door de week elkaar ontmoeten. Tegelijkertijd zijn we ook een beetje bang geworden voor samen. Misschien moeten we voorzichtig leren en vertrouwen winnen. Ik hoop van ganser harte dat het volgend seizoen weer meer ‘samen’ is dat het afgelopen jaar. We willen samen een weg vinden naar de toekomst. Tegelijk mogen we vertrouwen dat niet alles van ons afhangt: de toekomst is ook in Gods hand. Dat besef geeft ruimte. Hopelijk geeft dat ruimte voor goede gesprekken en mooie initiatieven. 

In dit symbool bij het thema ‘Samen op pad’, zie je de Alpha en de Omega, dat zijn de eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. In het boek Openbaring zegt God ‘Ik ben de alfa en de omega’. Dat betekent dat God aan het begin staat en aan het einde. Je ziet ook handen in het symbool, die een ronde vorm, de aarde, omvatten. In de kleuren van de aarde, geel en oranje, herken je de kleuren van vurige vlammen.  Met Pinksteren verkondigden de leerlingen van Jezus de blijde boodschap. De omstanders zagen vurige vlammen op hun hoofd.