Jeugdkerk

Jeugdkerk is een bijeenkomst voor jongeren van de eerste  4 klassen van het voortgezet onderwijs. Er zijn twee groepen: de groep 12 tot 14 jaar en de groep 14+. De Jeugdkerk is in principe iedere maand. En wordt vanaf dit seizoen op de vrijdagavond gehouden bij de leiding thuis. Tijdens deze avonden komen onderwerpen op tafel als bidden, pesten, de tien geboden, hoe zie ik mezelf en hoe ziet God mij? etc. Het onderwerp wordt behandeld aan de hand van vragen, stellingen, een spel, een quiz, een puzzel of een stukje film.

Naast de bijeenkomsten op vrijdagavond, wonen wij 1 keer in de maand een kerkdienst op zondagmorgen bij.

Het doel van de Jeugdkerk is om te proberen de opgroeiende generatie te betrekken bij de gemeente als geheel. Daarom staat Jeugdkerk niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het streven om een gemeente  te worden waarin zowel ouderen, ouders, jongeren en kinderen zich thuis voelen. Om een geloofsgemeenschap te vormen waarin er begrip is voor elkaar. Een kerk waarin ruimte is voor iedereen en waarin diensten zijn voor iedereen. Een gemeente waar ieders mening telt. Dat alles kan alleen ontstaan als men wil leren van elkaar en als er respect is voor elkaar.