Adressen

Predikant:

Vacant

Kerkgebouw:

Nicolaaskerk
Voorstraat 69
8715 HX Stavoren

Kerkenraad:

Ouderling: Gerda van der Pol – Zwaan, Tanja Reitsema, Margriet Kampen – Teensma en Wim Kuperus.

Diaconie: Margaretha Bouma, Hessel Zwaan,  Henriëtte Smid -Veldstra en Theo de Boer (penningmeester).

Kerkrentmeesters: Klaas Albada, Ids Visser, Auke de Groot en Christiaan Heijsman

Scriba: Pieter Albada

Correspondentieadres:
Protestantse Gemeente Stavoren
p/a P. Albada
Voorstraat 1
8715HW  Stavoren
tel 0514 68 22 92 / 06 23 86 13 58
e-mail: p.albada@kpnmail.nl

RSIN – fiscaalnummer: 813612809