ANBI

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag.

Van de onderwerpen die verder niet op deze site terugkomen, vindt u hieronder de link naar het betreffende document.

RSIN nummer: 804562982

KvK nummer: 76380122

ANBI publicatie Prot. gemeente Stavoren

Beleidsplan Protestantse gemeente Stavoren 2024 tot 2025

Kerkelijke regio

ANBI publicatie diaconie Prot. gemeente Stavoren

Begroting 2022