Week 47

DIENSTEN: 

ZONDAG 27 NOVEMBER 11.00u.: Dienst in de Nicolaaskerk (1e Advent)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Pieter Kampen

AUTODIENST: Bouke Jan Smid (682079)

BLOEMENDIENST: Diaconie

KIDSCLUB: Allen

BIJ DE DIENST: Op deze eerste advent beginnen we met de lijn van vrouwen die een bijzondere plek hebben in het geslachtsregister van Jezus uit Mattheus 1. We lezen het verhaal van Bathseba uit 2 Samuel 11. ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: De donkere dagen komen er weer aan. Ik merk het wanneer ik naar Hindeloopen fiets. Liever fiets ik niet terug in het donker. Bij donkere dagen lijkt het om 16.00 uur al te schemeren en gaan we weer de winter in. We proberen er wel van alles aan te doen. Het krijgt allemaal mooie namen: herfstmarkt, winterfair, kerstfair, historische wintermarkt. Die markten zijn mooi verlicht. Je kunt glühwijn of chocolademelk drinken. Het is zeker gezellig, wanneer je ervan houdt. Toch blijven we meer binnen en op onszelf. We zien elkaar niet meer in de tuin of op straat. Op de laatste classisvergadering kreeg ik een stapeltje folders van solidairfriesland: Alleen, maar niet eenzaam. Eenzaamheid ligt op de loer wanneer de winter nadert en je minder buiten bent. Wat kun je daaraan doen? Gewoon even vragen hoe het gaat, een praatje op straat of aan de deur. Uitnodigen voor een kopje koffie. Het zijn soms eenvoudige dingen die een groot verschil maken. Vrede en alle goeds van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

IN MEMORIAM: Hidde Couperus (1940-2022) Op 10 november jl. overleed Hidde Couperus. We namen afscheid in een dankdienst voor zijn leven op woensdag 16 november in de kerk van Stavoren. We stonden stil bij de mens die hij was, zonder de pretentie te hebben dat wij als aanwezigen hem helemaal zouden kennen. Want Hidde was niet iemand die snel anderen toeliet. Graag was hij buiten, met zijn schapen en geiten. ‘Een echte herder’, zei de familie. Daarom lazen we ook psalm 23. Als een beeld van God die als een herder voor zijn mensen wil zorgen. Hidde verstond dat beeld en leefde zo zelf met zijn dieren. In zijn werkzame leven was hij boekhouder geweest. Hij kwam op voor de medewerkers die geen loon kregen. Tegen onrecht kon hij niet. Zo verloor hij dit werk, maar hij vond het niet erg. Nu kon hij altijd buiten zijn, natuurmens die hij was. Hij wist er ontzaglijk veel van en kon er ook veel over vertellen. Hidde praatte graag over de nieuwste technische ontwikkelingen, de politiek, de natuur, het milieu. Over zichzelf sprak hij niet. Hij maakte de beweging naar anderen op zijn eigen manier: half Stavoren heeft van hem dansen geleerd. Dat kon hij heel goed en daar genoot hij van. Toen hij ziek werd brak een moeilijk hoofdstuk aan. Hij moest uit handen geven wat hij zo graag in eigen hand hield. Uiteindelijk hoopte hij dat het niet lang meer zou duren. In de dienst luisterden we naar muziek. Het lied ‘Grutte grize fugel’ vertelt van het verlangen dat de grote vogel, de Leider van de groep, je naar zijn droomland vliegt en neerzet bij de zee op een gouden dag.  We vertrouwen dat God Hidde zo heeft thuis gehaald. Gedragen op zijn vleugels, wiekend naar het land waar de dag nooit dicht gaat. We wensen iedereen die Hidde zal missen troost toe en herinneringen om te koesteren. Ds. Joke van Voorst (waarnemend voor ds. Aafke Nicolai)

KIDSCLUB: De komende 4 zondagen is er elke zondagochtend Kidsclub i.v.m. het kerstproject. 27 november om 11.00u., 4 december om 11.00u., 11 december om 9.30u. en 18 december om 11.00u.  Allen kinderen zijn van harte welkom om mee te doen.

BIJBELSTUDIE: Dinsdag 22 november hebben we de volgende bijbelstudie ‘Met Jezus aan tafel’ van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Lokaal. Nieuwsgierig? Eén keer meedoen mag ook. Informatie bij ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

KOFFIEOCHTEND: Dinsdagochtend 29 november inloop met koffie in het lokaal naast de Kerk van Stavoren van 10.00 uur tot 11.00 uur. Iedereen is welkom.

SOLIDARITEITSKAS: Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Aan vernieuwende ideeën ontbreekt het gemeenten niet, maar soms wel aan menskracht of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Maar ook specifieke vormen van pastoraat zoals het studentenpastoraat en het dovenpastoraat worden financieel ondersteund vanuit de Solidariteitskas. Binnenkort valt de acceptgiro voor uw bijdrage weer bij in de bus. Vergeet deze niet. De kerkrentmeesters.

WEER THUIS: Lieve mensen , na een lange periode opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis, ben ik 11 november thuis gekomen!  Zoveel kaarten , maar ook bloemen, gebed , pareltjebrei , vis , auto ritten en veel meer , hebben mij en ook Gerrie , goed gedaan! Fijn om bij deze gemeenschap te horen! We proberen voorzichtig weer lichtpuntjes te zien. Hartelijk Dank , Piet Keesman 

AGENDA: Dinsdagochtend 22 november om 10.00u.: bijbelstudie in het lokaal, vrijdagochtend 25 november Met Elkaar on Tafel en dinsdagochtend 29 november van 10.00 tot 11.00u.: koffie drinken in het lokaal

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *