Week 37

DIENSTEN: 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 9.30u.: R.S.K. Vredesdienst in de Doopsgezinde kerk.

VOORGANGER: Mevr. P. Visser uit IJlst

OUDERLING VAN DIENST: R.S.K.

KOSTER:

AUTODIENST: Klaas Zwaan (681939)

BLOEMENDIENST:  Diaconie

BIJ DE DIENST: Na twee jaar uitstel is het eindelijk zover. De nostalgische dienst kan doorgaan. Voor het eerst van mijn leven heb ik een klederdracht aan. Het heeft wat voeten in de aarde en ik hoop op wat kouder weer. Iedereen is van harte welkom en wordt om uiterlijk 9.45 uur verwacht. Een aantal kerkgangers zal een Hindelooper kostuum dragen, ook andere klederdrachten zijn van harte welkom. Een nostalgische dienst is gebaseerd vieringen zoals die in de zeventiende eeuw in Hindeloopen werden gehouden. Een aantal gebruiken uit die oude traditie zullen we meemaken. In die tijd waren er mannen en vrouwenbanken en de gemeente zong op hele noten. De gebruiken waren deels anders. Wat ons met die tijd verbindt is het geloof dat wij kracht mogen putten uit ons geloof in welke tijd we ook leven. Deze kerkdienst is ook live en later te volgen via Omrop Fryslân TV. 

Met een hartelijke groet van Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: Op zaterdag 27 augustus kwam een afvaardiging van de kerkenraad van ‘It Keningsfjild’ naar Stavoren om de beroepsbrief, zoals dat heet, aan te bieden. Op donderdag 1 september was een gemeenteavond georganiseerd, waar we kennismaakten met de gemeente. Op woensdag 7 september heb ik het beroep aangenomen. Het betekent grote veranderingen niet alleen voor Yme en mij, maar ook voor de beide kerkelijke gemeenten. In de komende maanden verandert er nog niets. De kerkdiensten en het pastorale  werk gaan gewoon door. De startdiensten worden georganiseerd en het winterwerk programma gaat beginnen. We gaan nog een aantal mooie gezamenlijke maanden tegemoet. Na de kerst, in januari, zal ik afscheid nemen van de gemeenten. Tot die tijd verheug ik me op de wandelingen met een gedicht, Bijbelstudie, koffieochtenden, Met Elkaar Aan Tafel, Running Dinner en nog veel meer dat op het programma staat. Ondertussen zullen de gemeenten ook gaan nadenken over de toekomst. Een geliefd lied zegt: Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand. Dat geldt voor ieder persoonlijk en ook de kerkelijke gemeente. 

Hartelijke groeten van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

STARTDIENST: In Stavoren is de Startdienst op zondag 25 september op het gele plein. Aanvang 10.00 uur. Thema is: Aan Tafel. De Lytse Súdwesthoeke begeleidt de gemeentezang. Wie wil iets lekkers bakken voor bij de koffie? Graag melden bij Hetty Wouda (0514-681455  vissershaven@hotmail.com) Bij slecht weer gaan we naar de kerk.  

TSJERKEPAED: Tijdens Tsjerkepaad waren gedurende de zomer ongeveer 250 Friese kerken op zaterdagen vrij toegankelijk. De afsluiting van Tsjerkepaad vindt plaats in de Grote Kerk te Hindeloopen op zaterdag 17 september, vanaf 13.30 uur inloop en aanvang programma om 14.00 uur. Met o.a. ‘Klederdracht van jong tot oud’ en Melodisch Slagwerkensemble CMV Oranje Bolsward.

ACTIVITEITENGIDS: De nieuwe activiteitengids heeft u al ontvangen of wordt een deze dagen bij u bezorgt. Lees het boekje aandachtig door en geef je op voor dat wat bij u/jou past. U/jij kunt je opgeven bij de contactpersoon wat in het boekje bij de activiteit staat vermeld. Voor de activiteiten waarvoor u al op de lijst staat geldt dat u/jij automatisch op de lijst blijft staan, tenzij u zich afmeldt bij de contactpersoon. De commissie Vorming & Toerusting.

AGENDA: Zondagochtend 25 september om 10.00u. is de Startdienst op het GelePlein. (bij slecht weer in de kerk)

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *