predikant

Voor ieder van ons

In corona tijd leek alles stil te staan, toch hebben we ook nieuwe dingen geleerd. In Stavoren en Hindeloopen maakten we vaak gebruik van opnames van ‘Petrus in het land’. Bekende Nederlanders zongen liederen uit het Nieuwe Liedboek. Een aantal van die liederen kenden we nog niet. Eén van die liederen was ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’.  Dit lied werd swingend gezongen door Leona Philippo. Ondanks dat er niet veel mocht in coronatijd, een beetje swingen op je stoel kon zeker wel. Het jaarthema van de protestantse kerk is ‘Aan tafel’. Dit lied past daar bijzonder goed bij. 

In het eerste vers gaat het over een veilige plek voor iedereen. Het valt op dat het gaat over schoon water en brood, in plaats van wijn en brood bij het avondmaal. Met water en brood gaat het over de meest basale levensbehoeften, die vandaag de dag in gevaar zijn door milieuproblemen en oorlogen. In het tweede vers gaat het over mannen en vrouwen. Beiden mogen volwaardig meedoen in de samenleving. In het derde vers gaat het over de schijnbare tegenstelling tussen jong en oud. De één is niet belangrijker dan de ander, zij zoeken en vinden elkaar. Er zit een oplopende moeilijkheidsgraad in het lied. In het vierde vers gaan slachtoffers van misbruik en daders aan één tafel, over hoe pijnlijk en moeilijk dat is. In het slotvers wordt verteld hoe het zal zijn wanneer het lukt om op deze manier aan tafel te zitten, samen met Jezus. Het zal een feest zijn.

Vers 5 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,

een plaats om te zijn, een plaats om te worden

getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen recht en geluk!

Jezus ging geregeld aan tafel met mensen waarmee niemand aan tafel ging. Ik hoop van harte dat het dit winterseizoen iets van dit ‘aan tafel’ gaat lukken. Misschien een maaltijd met de hele stad of buurt. Of nodig eens een onbekende uit voor een kopje koffie. Ds. Aafke Nicolai Stavoren en Hindeloopen (aafkejnicolai@gmail.com) 

Meer informatie over Lied 388 en andere liederen op      https://www.liedboekcompendium.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *