Week 36

DIENSTEN: 

ZONDAG 11 SEPTEMBER 11.00u.: Dienst in de Nicolaaskerk. (Heilig Avondmaal)

VOORGANGER: Ds. A. J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Pieter Albada

AUTODIENST: Pieter Albada (682292)

BLOEMENDIENST:  Sjoerd Grouwstra

BIJ DE DIENST: Volgende week zondag is het 11 september. Het is alweer 21 jaar geleden dat de wereldorde op z’n kop werd gezet. Het is bijzonder toepasselijk dat we als gemeenten op deze zondag avondmaal vieren, de maaltijd die bedoeld is om mensen te verbinden met elkaar en met Jezus. Het is een maaltijd van hoop op een goede toekomst samen. Dat hebben we in deze tijd wel nodig. Het oecumenisch preekrooster geeft aan dat op die zondag gelezen wordt uit Lukas 15: 1-10, waarin een vrouw haar hele huis doorzoekt naar dat ene verloren muntje en het verhaal van de herder op zoek naar dat ene verloren schaap. Het zijn hoopvolle verhalen.  Met een hartelijke groet van Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: Kortgeleden las ik een interessant boekje ‘Geloven in seizoenen’. Zolang het mooie weer aanhoudt kun je nog in die heerlijke zomerstemming blijven. Aan de natuur merk je aan alles dat het anders wordt. Het water van het IJsselmeer is kouder. De zon komt later op en gaat eerder onder. De Fruitbomen laten hun vruchten vallen. Ook het gemeentewerk komt weer op gang. In Hindeloopen en Stavoren zijn we de startdienst aan het voorbereiden. Het landelijke thema is dit jaar ‘Aan tafel’. Een prachtig thema, waar de gemeenten zich bij aansluiten. De activiteitengids voor het winterwerk is bijna klaar. Hopelijk gooit corona niet weer roet in het eten. In het boekje lees ik dat je al die seizoenen nodig hebt in het leven en ook in je geloof. De eigenschappen van de vier jaargetijden zijn terug te vinden in ons geloofsleven. Soms stormt het als in de herfst en een andere keer is er een nieuw begin zoals in de lente. Op al die momenten mag je erop vertrouwen dat je niet alleen bent. In lied 426 staat het zo: 

God zal je hoeden, Christus je voeden,

Geest van hierboven geeft zin en zicht. 

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 

vriend in het duister en gids naar het licht.

Hartelijke groeten van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

TSJERKEPAED: Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de zomer ongeveer 250 Friese kerken op zaterdagen vrij toegankelijk. De Grote Kerk van Hindeloopen is elke dag open. De Nicolaaskerk in Stavoren is open op zaterdag 10 september. De afsluiting van Tsjerkepaad vindt plaats in de Grote Kerk te Hindeloopen op zaterdag 17 september, vanaf 13.30 uur inloop en aanvang programma om 14.00 uur. Met o.a. ‘Klederdracht van jong tot oud’ en Melodisch Slagwerkensemble CMV Oranje Bolsward.

ACTIVITEITENGIDS: De nieuwe activiteitengids heeft u al ontvangen of wordt een deze dagen bij u bezorgt. Lees het boekje aandachtig door en geef je op voor dat wat bij u/jou past. U/jij kunt je opgeven bij de contactpersoon wat in het boekje bij de activiteit staat vermeld. Voor de activiteiten waarvoor u al op de lijst staat geldt dat u/jij automatisch op de lijst blijft staan, tenzij u zich afmeldt bij de contactpersoon. De commissie Vorming & Toerusting

AGENDA: Zondagochtend 25 september om 10.00u. is de Startdienst op het GelePlein. (bij slecht weer in de kerk)

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *