Week 29

DIENSTEN: 

ZONDAG 24 JULI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk.

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Wabe Visser

AUTODIENST: Siep Heijsman (681203)

BLOEMENDIENST:  Herman en Tinie Koenders

ZONDAG 31 JULI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk.

VOORGANGER: Ds. M. Mink uit Sneek

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Wabe Visser

AUTODIENST: Sjoerd Grouwstra (681876)

BLOEMENDIENST:  Aagje Zwaan

ZONDAG 7 AUGUSTUS 11.00u.: Dienst in de Nicolaaskerk.

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Piet van der Meer

AUTODIENST: Pieter Albada (682292)

BLOEMENDIENST:  Siep en Corrie Heijsman

ZONDAG 14 AUGUSTUS 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk.

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Piet van der Meer

AUTODIENST: Ids Visser (681618)

BLOEMENDIENST:  Tanja Reitsma

ZONDAG 21 JULI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk.

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Piet van der Meer

AUTODIENST: Wabe Visser (681257)

BLOEMENDIENST:  Wabe en Hendrika Visser

ZONDAG 28 JULI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk.

VOORGANGER: Ds. C. van der Kooi uit Warns

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Piet van der Meer

AUTODIENST: Harry Heijsman (681286)

BLOEMENDIENST:  José Visser

BIJ DE DIENST:

Op de zondagen in de zomer neem ik de vrijheid om zelf een Bijbelgedeelte te kiezen. Deze zomer heb ik een aantal lezingen gekozen uit het boek Spreuken. Voor wie op reis gaat de reiszegen van de Heilige Patrick uit Ierland. Hij ging op reis om het evangelie te verkondigen in Europa. Op reis gaan kun je ver weg en dichtbij. Telkens mag je vertrouwen op Gods nabijheid. De reisbede van Saint Patrick:

De Eeuwige zij vóór u om u de weg te wijzen.
De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken.
De Eeuwige zij naast u als een goede vriend.
De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel.
De Eeuwige zij in u als liefde en vrede.

Met een hartelijke groet van Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: We zaten in een pub in Ierland en keken naar de kerkdienst vanuit Stavoren. Het was heel bijzonder om van zó grote afstand zo dichtbij te kunnen zijn. Ik herkende de bekende en vertrouwde gezichten en zag ook veel gasten. In juni werden drie vieringen uitgezonden via Omrop Fryslân. Vanuit Hindeloopen zal op 18 september een uitzending via de Omrop plaatsvinden. De eerste viering in Stavoren was het spannends. Je weet nog niet hoe het gaat. Durk Jan was driemaal de organist. Voor elke dienst studeerde hij nieuwe stukken in. De schriftlezers die ik vroeg zeiden allemaal ‘ja’, evenals de gastpredikanten. Met Pinksteren speelde Sierd op de trompet. Het getuigt van lef dat onze gemeenten het aandurven om mee te doen aan de uitzendingen van Omrop Fryslân. We hebben iets kunnen delen van onze gemeente, van de prachtige kerken, van ons geloof en de hoop in een goede toekomst. In de Zuid-Westhoek van Friesland zijn levendige gemeenten, die het woord van God verkondigen en daarbij is iedereen van harte uitgenodigd. In Ierland bezochten we vele kerken. In Friesland zijn de kerken ook  geregeld open in de zomer. In Hindeloopen is de kerk elke dag open voor bezichtiging. In Stavoren is de kerk een aantal zaterdagmiddagen open: 23 juli, 6 augustus, 20 augustus en 10 september van 13.30 uur tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Dit kerkblad is voor zes weken. Ik wens iedereen een mooie zomer, waar geloof, hoop en liefde voelbaar mag zijn. Hartelijke groeten van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

BOOTTOCHT:  Wie zich nog niet had opgegeven voor de boottocht, maar toch wel graag mee had gewild is er nu de mogelijkheid om nog mee te gaan. Op MAANDAG 5 SEPTEMBER is er weer een boot gereserveerd. Voor deze dag geldt hetzelfde programma als voor 5 juli (varen van 10 – 16 uur). Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan zo snel mogelijk op bij : Margaretha Bouma tel. 0514-681550. Namens de diaconie.

TSJERKEPAED: In het kader van het Tsjerkepaed is de Nicolaaskerk is open op zaterdagmiddag 23 juli, 6 en 20 augustus en 10 september.

VAKANTIE: De komende weken is er in verband met de vakantie geen kerkblad dus bewaar dit exemplaar goed. Namens de kerkenraad willen wij een ieder een prettige vakantie wensen.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *