Week 26

DIENSTEN: 

ZONDAG 3 JULI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (tevens te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. R. Voorn uit Leeuwarden

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Wabe Visser

AUTODIENST: Jan Willem Albada (681823)

BLOEMENDIENST:  Jantsje de Boer

BIJ DE DIENST: Zondag 3 juli hebben we een gastpredikant, Ds. R. Voorn uit Leeuwarden is dan voorganger. Een prettige dienst gewenst.

UIT DE PASTORIE: Ds. A.J. Nicolai is tot en met 9 juli op vakantie. Mocht u een predikant nodig hebben kunt u zich wenden tot de scriba of een van de ouderlingen.

TSJERKEPAED: In het kader van het tsjerkepaed is de Nicolaaskerk is open op zaterdagmiddag 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus en 10 september.

PASTORAAL: In de week voor pasen raakte Piet in een depressie. Samen met de ziekte van Parkinson is dat ingewikkeld, Hij kwam in het ziekenhuis terecht. Daar was het prikbord te klein voor al de mooie kaarten die hij kreeg. Wat we hadden gehoopt, dat naar huis gaan hem goed zou doen, is niet gelukt. Piet is helaas weer opgenomen in het ziekenhuis. Hartelijk dank voor al de lieve aandacht ! We blijven hopen op betere tijden, op licht aan het eind van de tunnel!  Met groet, Gerrie Keesman.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *