Week 22

DIENSTEN: 

ZONDAG 5 JUNI 9.45u.: Gezamenlijke dienst met Hindeloopen in de Nicolaaskerk Pinksteren (de dienst wordt rechtstreeks uitgezonden door Omrop Fryslân (herhaling om 12.00u))

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Pieter de Boer

AUTODIENST: Siep Heysman (681823)

BLOEMENDIENST:  Diaconie

ZONDAG 12 JUNI 9.45u.: Dienst in de Nicolaaskerk (de dienst wordt rechtstreeks uitgezonden door Omrop Fryslân (herhaling om 12.00u))

VOORGANGER: Ds. M.E.G. de Zeeuw

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Pieter de Boer

AUTODIENST: Herman Koenders (681233)

BLOEMENDIENST:  Diaconie

BIJ DE DIENST: Pinksteren 5 juni ‘Tsjerke fan de moanne’ vanuit Stavoren. Voorganger ds. Aafke Nicolai (9.45 uur aanwezig, 10.00 uur uitzending, herhaling om 12.00 uur) 

Op 12 juni is de voorganger ds. Michiel de Zeeuw uit Koudum. Deze kerkdienst zal ook rechtstreeks uitgezonden worden door Omrop Fryslân (9.45 uur aanwezig, 10.00 uur uitzending, herhaling om 12.00 uur) 

De dienst van 19 juni voor Omrop Fryslân komt uit Leeuwarden. In Stavoren is die dag een reguliere dienst met als voorganger ds. J.G. Majoor uit Sneek.

Op 26 juni is opnieuw de uitzending uit Stavoren van Omrop Fryslân. Deze zondag is de voorganger pastor Hieke Plantinga uit Workum. (9.45 uur aanwezig, 10.00 uur uitzending, herhaling om 12.00 uur)

UIT DE PASTORIE: Op Hemelvaartsdag gingen we dauwtrappen. Met z’n tweeën fietsten we richting Hindeloopen om de fietsers uit Hindeloopen tegemoet te fietsen. Bij de oude haven ontmoetten we een grote groep fietsers uit Warns en Molkwar. Het viel we op dat zij zo kleurig gekleed waren. We fietsten een tijd met hen op naar Molkwar. Daar stonden de fietsers uit Hindeloopen al te wachten. Even vormden we een grote kleurige groep. ‘Volgend jaar kunnen we dit ook samen doen’, merkte iemand op. Daarna fietste de groep door naar de kerk van Warns. Wij vormden een nieuwe groep met de Hindelopers op weg naar Stavoren. Daar was een hartelijke ontvangst met koffie in het Lokaal. Het lijkt wel het pinksterverhaal. Een aantal leerlingen gaat erop uit. Onderweg zijn er bijzondere ontmoetingen. Aangeraakt door de Heilige Geest vormen zich nieuwe groepen, die ook weer hun eigen weg gaan. Dit jaar viel wat mij betreft het Pinksterfeest al vroeg. De Pinksterdienst vanuit de Nicolaaskerk te Stavoren zal rechtstreeks uitgezonden worden via Omrop Fryslân (9.45 uur aanwezig, 10.00 uur uitzending, herhaling om 12.00 uur) Ik wens ieder gezegende en inspirerende Pinksterdagen. Met een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

BOOTTOCHT: De diakenen van de ring Zuid-West Fryslân nodigen u van harte uit voor een boottocht.Dit jaar zal de boottocht voor 60 plussers met de salonboot ‘Klifrak’ worden gehouden op dinsdag 5 juli 2022. De boot vertrekt rond 10.00 uur vanaf de kade tussen de Kuilart en de Galamadammen te Koudum. Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord. We hopen ongeveer 16.00 uur weer aan te meren in Koudum. De kosten bedragen 30 euro per persoon. Hiervoor ontvangt s’morgens koffie/thee met gebak, het diner en s’middags thee met cake. Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 20 juni 2022 op bij : Margaretha Bouma tel. 0514-681550. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet heeft. We hopen  weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer. De diakenen ring Zuid-West Fryslân.

STARTDIENST: De startzondag lijkt ver weg. Toch is het goed om daar op tijd mee te beginnen. Wie wil meedenken of meehelpen in de voorbereiding voor de startzondag? Dit jaar is het op 25 september. Graag een bericht aan ds. Aafke Nicolai

AGENDA: Woensdagavond 1 juni om 19.30 u.: kerkenraadsvergadering in het Lokaal.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *