Week 21

DIENSTEN: 

DONDERDAG 26 MEI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk, Hemelvaartsdag (tevens te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Herman Koenders

AUTODIENST: Harmen Wolthuis (682626)

ZONDAG 29 MEI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (tevens te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. G.P. den Hollander uit Woudsend

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Herman Koenders

AUTODIENST: Wim Kuperus (681368)

BLOEMENDIENST:  Bianca de Boer

BIJ DE DIENST: Hemelvaartsdag. Op deze zondag lezen en zingen we Psalm 47. Deze psalm gaat over de troonsbestijging van God. In de geloofsbelijdenis zingen we ‘opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods.’ Zouden zijn leerlingen aan deze psalm gedacht hebben toen ze hun Heer zagen vertrekken in een wolk? Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE:

Titus Brandsma. In mijn geboorteplaats Dokkum is een Titus Brandsma straat. Het is een heel gewone doorsnee straat. Dit jaar leerde ik op een studiedag in Jorwert dat Titus Brandsma initiatiefnemer was van de Bonifatiuskapel, die staat ook in mijn geboorteplaats. Hij bracht zijn jeugd door in Friesland en ging studeren in Nijmegen. Hij werd hoogleraar mystiek. Dat klinkt vaag, maar Titus was heel concreet. Toen hij gevangen werd gezet in de oorlog bleef hij bidden voor zijn bewakers. Hij was een geleerde, maar leefde mee met wie hij elke dag tegenkwam. Zijn geloof werd gevoed door wat hij kon doen in de situatie waar hij was. Juist door zo gewoon te zijn viel hij op. In Dachau bad hij zowel voor zijn medegevangenen en als voor degene die de macht hadden. Afgelopen zondag keek ik naar de heiligverklaring van Titus Brandsma. Ik beschouwde Titus Brandsma altijd als één van ons. We hadden immers een straat met zijn naam. Nu wordt mij steeds duidelijker wie hij was en wat hij heeft betekent voor de mensen om hem heen. De Titus Brandsma straat is er nog steeds. Wanneer ik er doorheen fiets zal het vanaf nu anders zijn. Ik zal denken aan Titus, wie hij was en wat hij betekende voor de mensen. Ik leer van hem elke dag dankbaar te zijn en te blijven bidden. Met een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

DAUWTRAPPEN: Hemelvaartsdag vieren we 26 mei met een gezamenlijke viering om 9.30 uur in Stavoren. Wie wil dauwtrappen(op de fiets) fietst om 8.40 uur vanaf de eigen kerk naar het Séleantsje, waar de Hindeloopers en Staversen elkaar ontmoeten om 9.00 uur om daarna gezamenlijk naar de Nicolaaskerk te fietsen.

BOOTTOCHT: De diakenen van de ring Zuid-West Fryslân nodigen u van harte uit voor een boottocht.Dit jaar zal de boottocht voor 60 plussers met de salonboot ‘Klifrak’ worden gehouden op dinsdag 5 juli 2022. De boot vertrekt rond 10.00 uur vanaf de kade tussen de Kuilart en de Galamadammen te Koudum. Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord. We hopen ongeveer 16.00 uur weer aan te meren in Koudum. De kosten bedragen 30 euro per persoon. Hiervoor ontvangt s’morgens koffie/thee met gebak, het diner en s’middags thee met cake. Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 20 juni 2022 op bij : Margaretha Bouma tel. 0514-681550. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet heeft. We hopen  weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer. De diakenen ring Zuid-West Fryslân.

LAATSTE LOOTJES: Voor wie bezig is de laatste lootjes voor het eindexamen, veel succes.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *