predikant

Vrede

Van 18 september tot en met 26 september is de vredesweek. Het mooiste gedicht bij de vredesweek is het gebed over hoe elk mens een instrument van de vrede kan zijn (Liedboek p. 1355). Het wordt toegeschreven aan Fransiscus van Assisi. Fransiscus leefde van 1182 tot 1226. Hij werd geboren in een voornaam geslacht en leefde een rijk leven. Hij liet de luxe achter zich en gooide zijn leven radicaal om. Hij ging uiterst sober leven, midden in de natuur. In Lied 742 spreekt hij van broeder zon en moeder aarde.  Lees het bekende gebed van Fransiscus in de vredesweek met extra aandacht als een persoonlijke opdracht. Bedenk in welke situatie(s) je zelf een instrument van vrede kunt zijn en wat dat belemmert.  Als een oefening op weg naar vrede.

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij er naar streven

niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,

niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,

niet dat ik geliefd word, maar liefheb,

want wie geeft, ontvangt,

wie zichzelf vergeet, vindt,

wie vergeeft zal vergeving ontvangen,

en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

Meer informatie over Fransiscus en dit gebed is te vinden op www.kerkliedcompendium.nl

Ds. Aafke Nicolai, Stavoren en Hindeloopen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *