predikant

Kleine Koe

Zegen, God, mijn kleine koe,                                                                                                                           

zegen, God, mijn verlangen,                                                                                                                              

zegen ons samenleven, mijn koe en ik,                                                                                                             

en de manier waarop ik haar melk.                                                                                                                      

Zegen, God, elke speen,                                                                                                                                 

zegen iedere vinger,                                                                                                                                       

iedere druppel die in mijn schaal valt.                                                                                                        

Zegen God, mijn kleine koe.

Uit ‘The Carmina Gadelica’ Nieuwe Liedboek p. 1525. 

Dit gebed is opgetekend door Alexander Carmichael. Voor zijn werk aan het eind van de negentiende eeuw had hij veel contact met vissers en boeren die op de afgelegen Schotse Hebriden woonden. Zij leidden een afgezonderd en eenvoudig bestaan. Het gebed ‘kleine koe’ doet mij denken aan mijn reis naar Rwanda, nu precies een jaar geleden. Ik was daar met een groep gemeenteleden uit Friesland voor ‘Fryslân foar Rwanda’. Op vele plaatsen onderweg stonden daar kinderen, met een dier aan een touw, vaak een geit of een koe. Zij beschermden hun dier als een  kostbaar bezit waar goed voor gezorgd moest worden. In het gebed ‘kleine koe’ zie ik voor me de kleine wereld van de jongen en zijn koe en tegelijk een verbondenheid met de hemel, met God. De koe is klein en geeft weinig melk. Bij het melken heeft hij geen emmer nodig, alleen een schaal, die druppel voor druppel gevuld wordt. Uit het gebed spreekt aandacht en liefde. Voor elke speen, elke druppel en elke vinger waarmee de koe gemolken wordt vraagt hij de zegen van God. Het klinkt als een mooi sprookje, want hij leeft waarschijnlijk in armoede. Zou God zich bemoeien met elke speen en met iedere druppel melk?

Wanneer ik dit gebed toepas op mijn eigen leven dan wil ik vragen om een zegen voor elke toetsaanslag voor de stukjes die ik schrijf. En een zegen wanneer ik vanavond de groente snijd om te iets lekkers te bereiden voor het avondeten.

Voor meer informatie over de verbondenheid van Friesland met Rwanda zie:  kerkinactie.nl/projecten/FrieslandvoorRwanda.

Aafke Nicolai, predikant van Stavoren en Hindeloopen (aafkejnicolai@gmail.com 0514-851635) 

Jonge boer in opleiding bij het landbouwproject van de zusters diaconessen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *