Week 38

DIENSTEN: 

ZONDAG 25 SEPTEMBER 10.00u.: Startdienst m.m.v. muziekkorps De Lytse Súdwesthoeke op het Gele Plein (bij slecht weer in de kerk)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: P. Albada

AUTODIENST: Siebren de Jong (682435)

BLOEMENDIENST:  Diaconie

BIJ DE DIENST: Startzondag 25 september Het plan is om op zondag 25 september samen een kerkdienst houden op het Gele Plein om 10.00 uur. Muziekkorps de Lytse Súdwesthoeke zal de zang begeleiden. Het thema van de dienst is ook het jaarthema: Aan tafel. Na de viering gaan we samen koffiedrinken met iets lekkers erbij. Wat daarna op het programma staat is nog een verrassing. Er is voor iedereen iets bij om te doen. Na de activiteiten gaan we natuurlijk samen aan tafel in het Lokaal. Er is genoeg voor iedereen en anders gaan we delen. Wie iets lekkers wil bakken voor bij de koffie, graag melden bij Hetty Wouda (0514-681455  vissershaven@hotmail.com) Bij te slecht verplaatsen we de viering naar de Nicolaaskerk.  

Met een hartelijke groet van Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: Op zaterdag 17 september was de afsluiting van Tjerkepaad in de kerk van Hindeloopen. Dit jaar deed ook Stavoren weer mee aan Tsjerkepaad en met succes. In de kerk werd de film van Stavoren in de jaren 50 vertoond. Elke zaterdag kwamen enkele tientallen bezoekers. In Hindeloopen is de kerk ’s zomers elke dag open. De kosters, vooral Jeddy, openen en sluiten de deuren elke dag. In Hindeloopen en Stavoren is en was veel waardering voor de open kerk en de vrijwilligers die dat mogelijk maken. Bij de sluiting van Tsjerkepaad vertelt Janny Zweed over de klederdracht en schepen. Ik mag iets vertellen over de geschiedenis van de stad en de kerk. Als voorbereiding ben ik zelfs in het depot van het museum van Hindeloopen geweest om een schilderij van het interieur van de Grote Kerk van Hindeloopen te bekijken. Philippus van Drooge schilderde het in 1842. Online te zien op https://www.museum.frl/collectie/objecten/100008887/ Op zondag 18 september was een kerkdienst plaatsvinden in de traditie van de zeventiende en achttiende eeuw. We gaan terug in de tijd en verweven dat met deze tijd. Zingen in de hindeloper taal werd toen niet gedaan. De mensen vonden het niet eerbiedig. Nu vinden we het juist fijn om in de eigen taal te zingen. Hoewel sommigen het oneerbiedig blijven vinden. Voor mijzelf is een Friese preek indringender en komt dichterbij. De uitleg en verkondiging zal ook van deze tijd zijn. In die tijd duurde een preek minstens een half uur. Dat willen we de gemeente niet aandoen. Het Woord blijft hetzelfde. Dat de liefde van God ons mensen draagt en troost. Voor het eerst heb ik een hindeloper kostuum gedragen. Gelukkig is het intussen koeler geworden, want het zijn heel wat laagjes. Wanneer dit kerkblad wordt bezorgd kunnen we hopelijk terugkijken op een geslaagd weekend. Hartelijke groeten van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

KOFFIEOCHTEND: Woensdagochtend4 oktober is de eerste inloop koffieochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur in het Lokaal, Voorstraat 67 te Stavoren. Iedereen is van harte welkom.

WANDELEN MET EEN GEDICHT: De eerste wandeling is verschoven naar zaterdag 15 oktober. Wie mee wil wandelen kan zich opgeven bij Anita Albada (tel. 682292 of appen 06-29360589) Dit is een gezamenlijke activiteit met Hindeloopen.

GEBOREN: Op 13 September is op de voorstraat geboren Marije. Ze is het dochtertje van Douwe en Jacoba Zwaan-Wesselius en zusje van Jorrit en Jildou. We wensen hen allen, en ook de (oer) pakes en beppes veel geluk en plezier met kleine Marije in hun familie erbij en Gods zegen over dit nieuwe leven. Een geboorte roos wordt er namens de gemeente bezorgd. De diaconie.

AGENDA: Zondagochtend 25 september om 10.00u. is de Startdienst op het GelePlein. (bij slecht weer in de kerk)

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *