Week 28

DIENSTEN: 

ZONDAG 17 JULI 17.00u.: Dienst in tent op de ‘oude’ haven.

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Wabe Visser

AUTODIENST: Siep Heijsman (681823)

BLOEMENDIENST:  Diaconie

BIJ DE DIENST: In het weekend van de visserijdagen is er op zondagmiddag 17 juli om 17.00u. een tentdienst in de tent op de ‘oude’ haven. Voorganger is ds. A.J. Nicolai. Het thema van de dienst is ‘Boeie?!’.  De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het muziekkorps de Lytse Sudwesthoeke o.l.v. Guus Pieksma.

PASTORAAL: Piet Keesman is nu in het Antoniusziekenhuis in Sneek, Bolswarderlaan 1 8601ZK Sneek. Hij blijft daar een tijd om beter te worden. In het Antoniusziekenhuis ontvangt Kees alleen familiebezoek. Een kaartje vind hij fijn.

BOOTTOCHT:  Wie zich nog niet had opgegeven voor de boottocht, maar toch wel graag mee had gewild is er nu de mogelijkheid om nog mee te gaan. Op MAANDAG 5 SEPTEMBER is er weer een boot gereserveerd. Voor deze dag geldt hetzelfde programma als voor 5 juli (varen van 10 – 16 uur). Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan zo snel mogelijk op bij : Margaretha Bouma tel. 0514-681550. Namens de diaconie

TSJERKEPAED: In het kader van het tsjerkepaed is de Nicolaaskerk is open op zaterdagmiddag 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus en 10 september.

BEDANKT: Iedereen die aan ons gedacht heeft met ons 65 jarig jubileum. Wij zijn dankbaar dat we dit Briljanten Huwelijk mochten beleven. Gert en Wimmie Wolthuis.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *