Week 25

DIENSTEN: 

ZONDAG 26 JUNI 9.45u.: Dienst in de Nicolaaskerk (de dienst wordt rechtstreeks uitgezonden door Omrop Fryslân (herhaling om 12.00u))

VOORGANGER: Mevr. H. Plantinga – Folkertsma uit Workum

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Sjoerd Grouwstra

AUTODIENST: Theo de Boer(681069)

BLOEMENDIENST:  René Bosma

BIJ DE DIENST: Zondag 26 juni is de laatste keer dat de kerkdienst vanuit de Nicolaaskerk wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. Deze zondag is de voorganger pastor Hieke Plantinga. De uitzending begint om 10 uur, uiterlijk om 9.45 uur aanwezig in de kerk.

UIT DE PASTORIE: Ds. A.J. Nicolai is tot en met 9 juli op vakantie. Mocht u een predikant nodig hebben kunt u zich wenden tot de scriba of een van de ouderlingen.

PASTORAAL: Het is ons niet bekend of er momenteel gemeenteleden in het ziekenhuis of revalidatiecentra verblijven. Wij willen een ieder die ziek of herstellende is veel sterkte en Gods nabijheid toe wensen.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *