Week 24

DIENSTEN: 

ZONDAG 19 JUNI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (de dienst is tevens te beluisteren op kerdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. J.G. Majoor

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Pieter de Boer

AUTODIENST: Henk de Groot (681881)

BLOEMENDIENST:  Pieter en Annie Zwaan

BIJ DE DIENST: Op zondag 19 juni is er een ‘gewone viering’ vanuit de Nicolaaskerk. De voorganger is ds. Jur Majoor en de dienst begint om 9.30 uur. Zondag 26 juni is de laatste keer dat de kerkdienst vanuit de Nicolaaskerk wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. Deze zondag is de voorganger pastor Hieke Plantinga. Om 9.45 uur aanwezig in de kerk.

UIT DE PASTORIE: Deze week kregen de eindexamen kandidaten bericht. Het is een spannende tijd voor de jongeren, maar zeker ook voor ouders, opa’s en oma’s en familie. Ben je geslaagd dan kun je serieus plannen gaan maken. Misschien heb je dat ook allang gedaan. Wanneer je een herexamen moet doen is het nog even door en hopen dat alsnog de vlag uit kan. Telkens zijn er in het leven momenten dat je een sprong moet wagen naar het onbekende. De bijbel staat vol met die verhalen. We lezen daar ook dat je het niet alleen hoeft te doen. Je mag erop vertrouwen dat de Eeuwige met je meegaat, wat je ook doet in de zomer, thuisblijven of erop uit gaan. Ik wens iedereen een mooie zomer. Wij gaan er even op uit. 10 juli is mijn eerste viering na de vakantie. De scriba’s zijn op de hoogte van de vervangers. Met een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

BOOTTOCHT: De diakenen van de ring Zuid-West Fryslân nodigen u van harte uit voor een boottocht.Dit jaar zal de boottocht voor 60 plussers met de salonboot ‘Klifrak’ worden gehouden op dinsdag 5 juli 2022. De boot vertrekt rond 10.00 uur vanaf de kade tussen de Kuilart en de Galamadammen te Koudum. Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord. We hopen ongeveer 16.00 uur weer aan te meren in Koudum. De kosten bedragen 30 euro per persoon. Hiervoor ontvangt s’morgens koffie/thee met gebak, het diner en s’middags thee met cake. Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 20 juni 2022 op bij : Margaretha Bouma tel. 0514-681550. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet heeft. We hopen  weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer. De diakenen ring Zuid-West Fryslân.

STARTDIENST: De startzondag lijkt ver weg. Toch is het goed om daar op tijd mee te beginnen. Wie wil meedenken of meehelpen in de voorbereiding voor de startzondag? Dit jaar is het op 25 september. Graag een bericht aan ds. Aafke Nicolai

GESLAAGD: We willen allen die geslaagd zijn feliciteren en degene die nog een herexamen moeten doen succes wensen! De geslaagden hebben inmiddels een roos ontvangen of krijgen die deze week. De diaconie 

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *