Week 19

DIENSTEN: 

ZONDAG 15 MEI 11.00u.: Dienst in de Nicolaaskerk (tevens te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Herman Koenders

AUTODIENST: Piet van der Wal (681614)

BLOEMENDIENST:  Wabe en Hendrika Visser

BIJ DE DIENST: Op zondag 15 mei nemen we afscheid van Baudina de Vries en Hetty Wouda als diaken en van Klaas Gert Wolthuis als ouderling-kerkrentmeester. We danken hen voor de vele jaren dat zij zich hebben ingezet voor onze kerkelijke gemeente. We zijn erg blij met twee nieuwe ambtsdragers: Hessel Zwaan als diaken en Auke de Groot als ouderling kerkrentmeester. Op deze zondag lezen we verder uit de verhalen van Johannes 13: 31-35. In dit Bijbelgedeelte staat ‘Heb elkaar lief ‘. Een passender zin is bijna niet te vinden bij het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers. Alleen vanuit de liefde voor de mensen om je heen kun je het ambt op je nemen. Dit geldt niet alleen voor wie ambtsdrager is, maar voor iedereen. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE:

Een gebed. Bidden is je wenden tot God, met je zorgen en verdriet en ook met je dankbaarheid en vreugde. Soms borrelen de woorden uit je binnenste op en soms moet je zoeken naar woorden. Ben je op zoek naar woorden? Blader dan eens door het Liedboek en lees de woorden die een ander formuleerde en die jou raken. Op pagina 920 vond ik deze:

Trouwe God, 

U bent gekomen 

om ons los te maken

van onze meest geheime

en hardnekkige angsten.

Geef ons een rechte rug

en een onbevreesd hart

dat niemand dient dan U alleen.

Amen (Jan T.Faber)

Met een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

IN MEMORIAM: Geertje Draijer-Hoekstra Op 24 april 2022 is plotseling overleden op de leeftijd van 88 jaar, Geertje Draijer-Hoekstra. De kinderen zetten bovenaan de kaart ‘Wat sille we har misse, sa koart nei heit en pake ferstoan’. Geertje Hoekstra werd geboren op 22 september 1933 in Nijega, het huidige Elahuizen. Haar vader was daar slager. Het gezin Hoekstra verhuisde van Elahuizen naar Woudsend. Via de muziek leerde Geertje Klaas Draijer uit Molkwerum kennen. Zij trouwden in 1961 en gingen op de boerderij van de ouders van Klaas wonen. Daar zijn ook hun drie kinderen geboren: Wiepke, Bart en Yneke. Naast koeien hadden ze ook schapen. Wanneer het lammerentijd was, was Geertje in haar element. Toen hun zoon Bart boer werd, verhuisden Klaas en Geertje naar de Achterdelft in Stavoren. In 2017 verhuisden ze naar de Schans 41. Daar woonden ze vele jaren met plezier. Naarmate ze ouder werden werd de wereld steeds kleiner. Zij konden genieten van de bezoekjes van kinderen en kleinkinderen. Op 19 november 2021 overleed haar man Klaas. Zij was nu minder aan huis gebonden en liep een steeds groter rondje door de stad, meestal samen met dochter Yneke. Op 24 april viel ze terwijl ze water gaf aan de bloemen voor het huis en is snel daarna totaal onverwacht overleden. Bij de afscheidsdienst in de Nicolaas kerk op 30 april 2022 lazen we Psalm 139. Deze psalm gaat over liefde. De liefde van God voor de mensen. Van haar ouders kreeg Geertje het geloof mee. We vertrouwen erop dat Geertje de liefde van God heeft mogen ervaren in haar leven. In haar handelen sprak liefde voor de mensen om haar heen. De kinderen omschrijven haar als ‘warber en soarchsum’. Na de dienst hebben we samen koffie gedronken, dat had ze zo gemist bij het afscheid van Klaas. Ds. Aafke Nicolai

PASTORAAL: Afgelopen week bereikte ons het bericht dat Thomas, de zoon van Gerben en Foppie de Jong, in Zweden op 51 jarige leeftijd totaal onverwacht omgekomen is bij een bedrijfsongeval. We zijn er stil van. We wensen Gerben en Foppie en hun familie sterkte toe voor de tijd die komt. Gerben en Foppie wonen aan de Stadsfenne 19. 

Piet Keesman verblijft op dit moment in het ziekenhuis in Drachten. Wie hem een kaart wil sturen kan het kaartje bij Gerrie door de deur doen. Het adres van Gerrie is Voorstraat 88.

ODULPHUSPAD: Op zaterdagmiddag 14 mei lopen we weer een stuk van het Odulpuspad. Meestal maximaal 10 kilometer. Voor informatie en opgave graag contact opnemen met Anita Albada (appen 0629360589)

EXAMENS: De spannende tijd van de examens komt we weer aan. We willen een ieder die de komende week examens doet heel veel succes wensen.

AGENDA: Zaterdagmiddag 14 mei om 13.00u.: Wandelen Odulphuspad.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *