Week 18

DIENSTEN: 

ZONDAG 8 MEI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (tevens te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Herman Koenders

AUTODIENST: René Bosma (681127)

BLOEMENDIENST:  Tanja Reitsma

BIJ DE DIENST: Zondag 8 mei is de schriftlezing uit Deuteronomium 27: 12-23 en Johannes 10: 22-30. In het boek Johannes staan de ‘Ik ben’ woorden. Jezus doet uitspraken over wie hij is en zo leren we hem steeds beter kennen. Dit Bijbelgedeelte volgt op de bekende uitspraak van Jezus volgens Johannes ‘Ik ben de goede herder’.  Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: Plannen maken. De afgelopen twee jaar stond het winterwerk op een laag pitje. De plannen waren er wel, maar konden lang niet allemaal doorgaan. Gelukkig ging een aantal activiteiten dit voorjaar weer door. Zo hadden we mooie gesprekken over Bijbelverhalen, Rwanda en ons eigen leven. In het Lokaal te Stavoren hebben we een beeldje gemaakt uit speksteen. Samen maakten we een 40 dagenkalender. Nu gaan we weer plannen maken voor het volgende seizoen. Mocht je een idee hebben. Misschien een boek om samen te lezen, wandelingen, creatieve activiteiten. Geef het door aan de commissie winterwerk. Margaretha Bouma is de secretaris van de commissie. Zij neemt graag de ideeën in ontvangst. Haar mailadres is boumam@ziggo.nl. Het is fijn om in het komend seizoen elkaar weer te kunnen ontmoeten bij verschillende activiteiten, die de onderlinge verbondenheid versterken en ons geloof verdiepen. Met een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

NIEUWE AMBTSDRAGERS: Op zondag 15 mei bevestigen wij Hessel Zwaan als diaken en Auke de Groot(Azn) als kerkrentmeester. We nemen dan afscheid van de diakenen Hetty Wouda en Baudina de Vries.

ODULPHUSPAD: Op zaterdagmiddag 14 mei lopen we weer een stuk van het Odulpuspad. Meestal maximaal 10 kilometer. Voor informatie en opgave graag contact opnemen met Anita Albada (appen 0629360589)

ZIEKEN: Wij willen een ieder die ziek of herstellende is, thuis of in het ziekenhuis, van harte beterschap en Gods nabijheid toe wensen.

BEDANKT:Lieve Mensen. We hebben veel berichten gekregen van meeleven vanuit de gemeenten van Stavoren en Hindeloopen bij het overlijden van mijn moeder mw. Eelkje Mulder-Kooij. Het heeft ons ontroerd dat moeder veel contacten had die haar bezochten en geholpen hebben. Onze dank en waardering daarvoor is groot. Namens de familie: Hendrika Bootsma-Mulder

AGENDA: Zaterdagmiddag 14 mei om 13.00u.: Wandelen Odulphuspad.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *