Week 17

DIENSTEN: 

ZONDAG 1 MEI 11.00u.: Zangdienst in de Nicolaaskerk (tevens te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Herman Koenders

AUTODIENST: José Visser (682164)

BLOEMENDIENST:  Wim en Anneke Kuperus

BIJ DE DIENST: We lezen op zondag 1 mei verder uit het evangelie van Lucas. In Lucas 24: 35-48 vindt een bijzondere ontmoeting plaats. Het staat bekend als het verhaal van de Emmaüsgangers. De twee leerlingen van Jezus zijn in gesprek wanneer een onbekende derde naast hen komt lopen en meepraat. Later zullen ze pas beseffen wie dat was. Een prachtig verhaal over een ontmoeting die levens verandert. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE:

Het was een indrukwekkende week van Palmpasen tot Pasen. Veel gemeenteleden hebben zich deze week van harte ingezet om er iets bijzonders van de maken. Het valt me op dat er zoveel betrokkenheid in onze kleine gemeenten is. In Hindeloopen werd op zondag 10 april de Marcuspassie opgevoerd. De musical, met zangers en muzikanten, kwam goed tot zijn recht in de prachtige kerk. In het begin van de week zong ik mee in de Mattheüs Passion van Bach, waarin het lijdensverhaal van Jezus heel dichtbij komt. In Stavoren waren vespers georganiseerd o.l.v. gemeenteleden. Op donderdag vierden we het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag doofden we de Paaskaars, het Licht van Christus. Het werd donker en stil. Op zaterdag was het ook echt stil. In Hindeloopen en Stavoren waren geen vieringen. Op Paasmorgen vierden we samen het feest van de Opstanding van Christus. De nieuwe Paaskaars brandt. We zongen ‘Christus onze Heer verrees’. De betekenis hiervan is schitterend en ook moeilijk te bevatten. Dat gaan we lezen de komende zondagen. We kijken terug op een Goede Week. We blijven in de feestkleur wit, op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Ik wens ieder een gezegende tijd, waarin het Licht van Pasen ons verwarmt en bemoedigt. Met een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

De Marcuspassie is nog te zien op het YouTube kanaal van Omroep Súdwest. 

ODULPHUSPAD: Op zaterdagmiddag 14 mei lopen we weer een stuk van het Odulpuspad. Meestal maximaal 10 kilometer. Voor informatie en opgave graag contact opnemen met Anita Albada (appen 0629360589)

ZIEKEN: Wij willen een ieder die ziek of herstellende is, thuis of in het ziekenhuis, van harte beterschap en Gods nabijheid toe wensen.

AGENDA: Zaterdagmiddag 14 mei om 13.00u.: Wandelen Odulphuspad.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *