Week 02

DIENSTEN: 

ZONDAG 16 JANUARI 9.30u.: Vredesdienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: R.S.K.

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis

BLOEMENDIENST:  Diaconie

BIJ DE DIENST:

Op zaterdagavond 18 december was een ingelaste persconferentie met vergaande maatregelen. Op zondag 19 december kwamen we nog bij elkaar. Daarna volgden we het advies van de Commissie Interkerkelijk Overleg (CIO) om voorlopig alleen online kerkdiensten te houden. Bij het schrijven van dit kerkblad heeft de volgende persconferentie nog niet plaatsgevonden op dinsdag 11 januari. Of we weer naar de kerk mogen is nog onzeker. Het lijkt verstandig om de voorgestelde middagactiviteit op zondag 23 januari met als thema ‘Een lied dat je raakt’ in de Grote Kerk te Hindeloopen even uit te stellen. 

Op zondag 2 januari besloot ik de online viering met ‘Houd moed’ van Britta Maria. Het lied is mij zeer dierbaar in deze tijd.

Houd moed, de moed om door te gaan,
verlies nooit het lef, de durf, het vuur, jezelf.
De Moed helpt je weer overeind.

Heb je een lied wat je moed geeft, geef het door. Dan laten we het klinken in de online vieringen. Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de lieve wensen die ik op wat voor manier dan ook mocht ontvangen. In de tweede week van januari wordt in Nederland de week van gebed voor Eenheid van Christenen georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. Dit is een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Overal ter wereld bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. De Raad van Staverse Kerken, die bestaat uit gemeenteleden uit de Doopsgezinde en de Protestantse gemeente, doet ook elk jaar mee aan deze gebedsweek. Deze viering gaat ook dit jaar door. Het hangt van de persconferentie af of dit alleen online is (kerkdienstgemist.nl) of met kerkgangers. Het thema is ‘Licht in de duisternis’ en het gaat over de ster aan de hemel, die de wijzen uit het oosten volgen. In samenwerking met de kerken uit het Midden-Oosten werden dit jaar de teksten en liederen gekozen. In verbondenheid met christenen over de heel wereld zullen we dit jaar weer samen bidden. Voor meer informatie zie: www.weekvangebed.nl.

Uit het liturgieboekje een gebed:

Mogen wij samen optrekken, 

geleid door uw licht, 

met één hart en één geest. 

Moge de genade van onze Heer Jezus Christus over ons komen, 

opdat wij U samen verheerlijken 

in de gemeenschap van de Geest, 

en uw getuigen zijn. Amen

Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

VERKIEZINGEN: De kerkenraad wil graag op 30 januari verkiezingen voor de kerkenraad

organiseren. We zoeken 4 ouderlingen, 3 diakenen en 1 kerkrentmeester. We wachten nog even op de persconferentie van de corona ministers, dan weten we wat er wel en niet kan.

Daarna ontvangt u nadere informatie van de kerkenraad.

DIACONIE: 30 januari hebben we weer verkiezingen. Ons is gevraagd om als diaconie een stukje te schrijven over de taken als diaken. Wat wij doen als diaconie is o.a. bezoekwerk, collecteren tijdens de kerkdienst, avondmaal voorbereiden etc. Als diaken ben je onderdeel van de kerkenraad en zorg je samen met de andere leden van de kerkenraad ervoor dat we als kerk verbonden zijn met onze gemeenteleden. Diaken zijn is erg leuk, vooral het contact tijdens bezoekjes bij gemeenteleden en de waardering dat er aan hun gedacht wordt. Lijkt het jou/u leuk om diaken te worden en staan we in jan. bij jou/u op de stoep zeg dan “ja”. 

Namens de diaconie 

KIDSCLUB: Wat leuk dat er zoveel kinderen, ouders en andere belangstellenden tijdens de kerstdagen hebben meegedaan aan de speurtocht langs het kerstverhaal. Op het einde van de speurtocht stond er voor de kinderen een tasje klaar met wat leuks en lekkers. In totaal zijn er 30 tasjes opgehaald! Tijdens de speurtocht kon je ook letters verzamelen. Is het gelukt om de zin te vormen? De oplossing was: een kind is ons geboren.  Langs deze weg willen wij ook iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de kerstcollecte. Het heeft het geweldige bedrag van € 1.001,75 opgebracht! Met dit geld kunnen we weer allerlei leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. Als de maatregelen het toelaten gaan we zondag 23 januari weer los met de kidsclub! Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom! Wat we gaan doen is nog een verrassing!  Zien we jullie bij de Kidclub? Tot dan!
De leiding van de Kidsclub

GAST AAN TAFEL: Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs om uw bijdrage aan ‘Gast aan Tafel’ op te halen. 

AGENDA: Behalve de kerkdiensten zijn alle kerkelijke activiteiten voorlopig uitgesteld.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *