Week 51

DIENSTEN: 

ZATERDAG 25 DECEMBER 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Henk Zijlstra

VRIJDAG 31 DECEMBER 19.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Henk Zijlstra

ZONDAG 2 JANUARI 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis

ZONDAG 9 JANUARI 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis

BIJ DE DIENST: Helaas hebben we het programma voor de kerstdagen door de verscherpingen van de Corona-maatregelen aan moeten passen.

Hierdoor gaan in beide gemeenten de vieringen op 24 december niet door. 

Op kerstochtend, zaterdag 25 december is de ochtenddienst online te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Het verhaal van de geboorte van Jezus uit Lukas 2 staat centraal, daarbij zingen we bekende liederen, wordt een kerstverhaal verteld en is er een korte overweging. 

Vrijdagavond 31 december is oudejaarsviering om 19.30 uur online te beluisteren via kerkdienstgemist.nl/Stavoren. Voor deze viering kunt u verzoeknummers doorgeven. Het mogen ook nog kerstliederen zijn. We verweven die liederen in de viering met de Bijbellezing, gebeden en meditatie.  Liederen graag mailen aan aafkejnicolai@gmail.com

Ook op zondag 2 januari 2022 en zondag 9 januari 2022 zijn de ochtend diensten te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

UIT DE PASTORIE: Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn velen in de ban van de Top 2000. Ieder heeft wel een favoriet, lied of muziekstuk dat raakt, waar je een verhaal bij hebt. Bij het horen van ‘een lied dat je raakt’ kan, net als bij de herders op het veld, de hemel opengaan. De aarde in bloei raken en vrede op aarde neerdalen. Twee jaar geleden organiseerden we in Stavoren voor het eerst zo’n bijeenkomst van een uur. En nu is Hindeloopen aan de beurt. Op zondagmiddag 23 januari is een gezamenlijke coronaproof activiteit tussen 15.00 uur en 16.00 uur in de Grote Kerk te Hindeloopen met als thema ‘Een lied dat je raakt’. U/jij kunt aan mij doorgeven welk lied raakt en het verhaal erbij vertellen. Het verhaal kan ook voorgelezen worden door een ander. We gaan natuurlijk ook het lied beluisteren of zingen. Ook zijn een aantal muzikanten gevraagd mee te werken. Het is nog mogelijk om een lied of muziekstuk in te leveren. Ik wens iedereen gezegende kerstdagen en een gezond en liefdevol begin van 2022. 

Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

KERSTNACHTDIENST: Helaas kan door de beperkende maatregelen deze dienst ook dit jaar niet doorgaan. Wij wensen een ieder liefdevolle feestdagen. Raad Staverse Kerken.

KERSTFEEST KIDSCLUB: Helaas kan door de nieuwe corona maatregelen het kinderkerstfeest van de Kidsclub op 2e kerstdag niet doorgaan. Wij wensen iedereen hele fijne en gezegende feestdagen! Leiding Kinderkerk

KAARTEN VOOR RWANDA: In het Lokaal, naast de Nicolaaskerk te Stavoren staat een kaartenstandaard met kaarten, gemaakt door gemeenteleden. Ze kosten meestal 1,50 en de opbrengst is voor Rwanda. Elke zondag vóór of na de kerkdienst kunt u de kaarten bekijken en kopen of later betalen. Wie op een ander moment kaarten wil kopen kan contact opnemen met Gerrie Keesman (Tel.0514-594739) of Aafke Nicolai (Tel.0514-851635)

GEDENKEN: Op 14 december jl. is op de leeftijd van 39 jaar overleden Immertje de Boer-de Groot. Zij was de vrouw van Sander en moeder van Roan, Maud en Jade. In besloten kring is afscheid genomen van Immertje. Op zondag 19 december is haar naam genoemd in de Nicolaaskerk. Tijdens deze viering ging het over noemen. Haar naam zal altijd genoemd blijven in verbondenheid met wie zij heeft liefgehad en die haar liefhebben. We bidden om kracht voor haar familie en vrienden.  Ds. Aafke Nicolai.

AGENDA: Alle kerkelijke activiteiten zijn voorlopig uitgesteld. De kerkdiensten zijn te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *