Week 47

DIENSTEN: 

ZONDAG 28 NOVEMBER 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk 1e advent

(ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Pieter Kampen

BLOEMENDIENST: Pieter en Annie Zwaan

BIJ DE DIENST: De eerste advent. We gaan op weg naar kerst. Op weg naar kerst lezen we de meest klassieke verhalen voor de adventsperiode. De verhalen van Jozef en Maria, Elizabeth en Zacharias. Op deze eerste advent ontvangt priester Zacharias de boodschapper van de Heer. We lezen uit Lukas 1: 5-25. 

We gaan op deze zondag zeker zingen lied 464 vers 1 en 2 

1. Een engel spreekt een priester aan.

Wil hij het goede nieuws verstaan?

Omdat hij niet geloven kan

wordt hij een sprakeloze man.


2. Soms staat de hemel op een kier:

een bode van de Heer komt hier,

verrast ons met een blij bericht,

en zet de aarde in het licht!

Ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE: Weer een persconferentie en weer een brief namens de classis van onze classispredikant Wim Beekman. Dat het virus nog steeds onder ons is stelt ons telkens opnieuw voor aanpassingen. De kerkdiensten gaan gelukkig nog steeds door. Wel moeten we weer 1, 5 meter afstand houden en bij verplaatsing een mondkapje op. Zingen mag, zij het zachtjes. Ik ben blij dat we nog mógen zingen. De basisrichtlijnen herhaal ik nog maar een keer: handen ontsmetten en thuisblijven bij klachten. Of er verder nog iets veranderd wachten we af. Houdt de website in de gaten, daar staat de nieuwste informatie. Thuis zingen en in de buitenlucht mag natuurlijk wel. De brief eindigt met: Dat de coronasituatie ons noodzaakt ons opnieuw te gaan houden aan verdergaande beperkingen, is een teleurstelling. Ik wens en bid dat God ons in deze moeilijke tijden zal dragen en ons helpt elkaar in liefde te dragen en te verdragen. 

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen; 

daar woont Hij zelf, 

daar wordt zijn heil verkregen 

en ‘t leven tot in eeuwigheid.

(Psalm 133:3 – Oude Berijming)

Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

KINDERKERK/KIDSCLUB: De komende week ontvangt u van ons het kerstcollecte-zakje weer in de brievenbus. Na een aantal dagen halen wij het zakje weer bij u op. Met uw bijdrage kunnen wij tijdens de kinderkerk-kidsclub weer leuke dingen met en voor de kinderen doen! Wij hopen dat u ons ook dit jaar  weer financieel wilt steunen! Alvast bedankt namens de leiding van de kinderkerk-kidsclub PKN Stavoren. Treffen wij u niet thuis, dan kunt u uw zakje ook inleveren bij één van de hieronder genoemde adressen:  Bettie de Groot, Breefenne 14 of Emiel de Boer, BA Straat 17

KIDSCLUB STAVOREN: Aanstaande zondag is het 1e advent en is er weer Kidsclub! Denk je nu wat zal ik eens doen op zondagochtend, kom dan gezellig naar het lokaal naast de PKN kerk, Voorstraat 69! We gaan aan de slag met het thema KERST en gaan timmeren, verven, plakken en knippen. Natuurlijk wordt er ook een mooi spiegel verhaal vertelt. Nieuwsgierig naar wat we precies gaan doen? Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom!
Data Kidsclub
Zondag 28 november, 09.30 uur (1e advent)
Zondag 12 december, 09.30 uur (3e advent)
Zondag 19 december, 09.30 uur (4e advent)
Als de coronamaatregelen het toelaten organiseren wij op 2e kerstdag, 26 december, om 10.00 uur het kerstfeest van de Kidsclub, met onder andere zang en film! Wil je hier aan meedoen? Kom dan zondag 28 november naar de Kidsclub. 

AGENDA: I.v.m. de corona maatregelen zijn de bijbelgespreksgroep, de koffieochtenden en het bezoek aan het Russisch Orthodox klooster uitgesteld..

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *