Week 45

DIENSTEN: 

ZONDAG 14 NOVEMBER 9.30u.: Zangdienst in de Nicolaaskerk m.m.v. Antje (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER:

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Pieter Kampen

BLOEMENDIENST: Wim en Anneke Kuperus

BIJ DE DIENST: N.a.v. de prachtige jeugddienst afgelopen zondag 31 oktober een deel uit het gedicht ‘maskers af’, dat gelezen werd in de jeugddienst. 

Voor U zet ik mijn masker af

met U speel ik geen spel (…)

Uw liefde maakt slechts groot

want iemand mag het weten

hoe kwetsbaar en hoe klein

hoe bang .. om raad verlegen

ik af en toe kan zijn

mijn sterkte en zwakte

U krijgt ze allebei

Ik wil ze aan U geven

U doet iets goed in mij

Geen leugen .. geen bescherming meer

in U ben ik echt vrij

dwars door mijn dikke masker heen

kijkt U en U houd van mij !

Jesse maakte een opname van de kerkdienst, deze is te zien voor belangstellenden. Graag even een berichtje naar Jesse (vdpallie@hotmail.com), dan ontvang je de link. 

Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: ‘Maskers af’ Op 31 oktober was de gezamenlijke jeugddienst in de Nicolaaskerk te Stavoren met als thema ‘maskers af’. Op 15 maart 2020 zou die jeugddienst plaatsvinden. Het was de eerste kerkdienst die werd afgelast. We zijn dankbaar dat de viering eindelijk kon worden gehouden. De jongeren maakten een film en speelden het verhaal van de verloren zoon, waaruit de boodschap naar voren kwam: Voor God ben je goed genoeg en mag je je masker afzetten, bij hem kun je altijd terecht. Die boodschap blijft, ook al moeten we in onze samenleving in veel situaties de maskers weer opzetten. We volgen tijdens de kerkdiensten het advies van de landelijke kerk om bij verplaatsen de maskers op te doen en afstand van 1,5 meter te houden. Thuisblijven bij klachten en handen wassen zijn nog van kracht. We dachten dat we eraf waren. Het is een enorme teleurstelling dat er opnieuw maatregelen nodig zijn om het virus eronder te krijgen. Voor iedereen is dit moeilijk. Onze gemeenten zijn de afgelopen tijd sterk en veerkrachtig gebleken. In geloof mogen we vertrouwen houden. Om het met de woorden van Paulus te zeggen: Noch hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer (Romeinen 8: 39). Heel veel dank aan diegenen die de jeugddienst hebben gemaakt. Ik wens ieder  die het nodig heeft geestkracht, mensen die inspireren en een schuilplaats door Jezus Christus. Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

ZANGDIENST: Zondag 14 november is er een zangdienst. Het thema deze keer is “waakzaam zijn” De dienst begint om 9.30 en een stukje muzikale omlijsting wordt verzorgd door Antje. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het Ronald Mc Donald kinderfonds: Dit fonds zorgt er al 35 jaar voor dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn. Zieke kinderen voelen zich namelijk beter met hun ouders, broertjes en zusjes in de buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dichtbij hun zieke kind. Warm bij u aanbevolen. Een hartelijke groet van de zangdienstcommissie, Sjoerd, Jantsje, Fillipien, Johan en Botty. 

BIJBELGESPREKSGROEP: Dinsdagochtend 9 november Bijbelgespreksgroep ‘Mensen van hoop’ om 10.00 uur in het Lokaal. Het thema is deze ochtend ‘Zaaien’. De handreiking is te vinden op de website van de protestantse kerk met als titel ‘Onderweg met mensen van hoop’. De bijeenkomsten zijn ook los te volgen. Kom gerust een keer meedoen. Opgeven bij ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

JEUGDKERK: Vrijdagavond 12 november is er weer jeugdkerk voor de jongste groep (12 t/m 15 jr. ) in het lokaal naast de kerk. We beginnen om half zes met …..  pannenkoeken. Groetjes Henriëtte.

GEMEENTEAVOND: Donderdagavond 18 november. Aanvang 19.30 uur. De kerkenraad wil de gemeente op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn. Vorig jaar lukte het niet om een gemeenteavond te organiseren. Dit jaar is de vergadering in de kerk, zodat we voldoende afstand kunnen bewaren. Na de pauze gaan we samen zingen uit het Liedboek onder leiding van Durk Jan de Boer en ds. Aafke Nicolai.

AGENDA: Dinsdagochtend 9 november om 10.00u. Bijbelgespreksgroep ‘Mensen van hoop’ in het lokaal en dinsdagmorgen 16 november van 10.00u. tot 11.00u. is er een, voor iedereen, inloop koffieochtend in het lokaal. Iedereen is welkom. Donderdagavond 18 november  om 19.30u. : gemeenteavond in de Nicolaaskerk.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *