Week 44

DIENSTEN: 

WOENSDAG 3 NOVEMBER 19.30u.: Dankdag voor gewas en arbeid in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai.

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Pieter Kampen

ZONDAG 7 NOVEMBER 11.00u.: Dienst in de Nicolaaskerk. Viering Heilig Avondmaal. (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl) Na de dienst is er koffiedrinken in het lokaal.

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai.

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Pieter Kampen

BLOEMENDIENST: Annie de Vries

BIJ DE DIENST: Het komt zo uit dat ik op zondag 7 november één dienst heb ik Stavoren en op 14 november één dienst in Hindeloopen. In die vieringen wordt het avondmaal gevierd. Vóór corona ging de beker rond. Inmiddels hebben beide gemeenten prachtige glazen bekertjes aangeschaft. Zo kunnen we corona proof de maaltijd vieren. Beide vieringen beginnen om 9.30 uur. De overdenking zal gaan over Marcus 10: 17-31. In Stavoren zal een 8 tal gemeenteleden een aantal liederen uit Taizé zingen. ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: In het lokaal van de kerk in Stavoren staat een kaartenstandaard. Daarin zitten prachtige zelfgemaakte kaarten van gemeenteleden uit Stavoren en Hindeloopen. Er hangt een bus bij waar je geld in kunt doen. Ook hangt er een briefje met het rekeningnummer van de diaconie. De opbrengst van de kaarten is voor projecten in Rwanda van Kerk in Aktie. Voor meer informatie zie op: fryslan-foar-rwanda.  Kortgeleden maakte ik de collectebus open. Daar zat 30 euro in. Het betekent dat in ieder geval 20 kaarten zijn verkocht. Wat op de rekening van de diaconie kwam is niet meegeteld. Een mooie opbrengst, want in deze tijd kwam bijna niemand in het Lokaal, geen activiteiten en geen koffiedrinken. Wie graag samen kaarten maakt is van harte welkom op dinsdagochtend 30 november van 10.00-11.00 uur in het Lokaal. Graag zelf materiaal meenemen of onder mijn leiding aquarel kaarten maken. Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID: Woensdag 3 november om 19.30 uur, dankdag voor gewas en arbeid. Waar wil jij voor danken? Heb je iets waar je voor zou willen danken, geef het aan mij door, dan kan ik daar voor danken in de gebeden op de dankdag. Het kan telefonisch, via de mail of in de brievenbus. Hartelijke groeten van Aafke Nicolai.

ZANGDIENST: Zondag 14 november is er weer een zangdienst. Het thema deze keer is “waakzaam zijn” De dienst begint om 9.30 en een stukje muzikale omlijsting wordt verzorgd door Antje. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het Ronald Mc Donald kinderfonds: Dit fonds zorgt er al 35 jaar voor dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn. Zieke kinderen voelen zich namelijk beter met hun ouders, broertjes en zusjes in de buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dichtbij hun zieke kind. Warm bij u aanbevolen. Een hartelijke groet van de zangdienstcommissie, Sjoerd, Jantsje, Fillipien, Johan en Botty. 

BIJBELGESPREKSGROEP: ‘Mensen van hoop’ : Aan de hand van zeven thema’s gaan we met elkaar in gesprek met Bijbelverhalen. De volgende bijeenkomst is op dinsdagmorgen 9 november van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Lokaal. Het thema deze ochtend is ‘Zaaien’.De bijeenkomsten vormen een geheel, maar zijn ook los te volgen. Schikt de tijd niet? U kunt ook meedoen in Hindeloopen (zie onder Hindeloopen) Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

ODULPHUSPAD: De volgende wandeling is op zaterdagmiddag 6 november. We slaan een stukje over en lopen dit maal een deel (±9km)van Moenia Perlae. Dit betekent ‘stadswallen van de parel’. U kunt zich opgeven bij Anita Albada (0514-682292 of 06-29360589)

AGENDA: Dinsdagmorgen 2 november van 10.00u. tot 11.00u. is er een, voor iedereen, inloop koffieochtend in het lokaal. Voor iedereen.Woensdagavond 3 november om 19.30 Dankstond voor gewas en arbeid in de Nicolaaskerk, zaterdagmiddag 6 november om 13.00 wandelen we weer een stukje van het Odulphuspad en dinsdagochtend 9 november om 10.00u. Bijbelgespreksgroep ‘Mensen van hoop’ in het lokaal.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *