Week 41

DIENSTEN: 

ZONDAG 17 OKTOBER 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Johan Smit

BLOEMENDIENST: Fam. S. Heijsman

BIJ DE DIENST: Zondag 17 oktober lezen we een gedeelte uit Marcus 10: 17-31. In dit lastige Bijbelverhaal, dat veel vragen oproept, gaat het om de vraag: ‘Hoe leef ik een goed leven?’. Een vraag die iedereen op een bepaald moment in zijn leven stelt. ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: We zien het vrijdag al aankomen. Regen op de startzondag 3 oktober. Gelukkig heeft de  voorbereidingsgroep een plan B. De wandeling door Stavoren wordt een wandeling door de kerk en het lokaal. Op verschillende punten onderweg moeten opdrachten worden uitgevoerd. Het gaat er fanatiek aan toe. Tussendoor is er tijd om even bij te praten. Na de rondwandeling is er koffie en iets lekkers. De stemming is goed. Er zijn veel jongeren gekomen om mee te helpen om alles in goede banen te leiden. We zijn vandaag echt een gemeente van jong tot oud. De jongste is nog geen jaar. Een goed begin van dit jaar, dat als thema heeft ‘Samen op pad’. Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

STARTZONDAG (3 oktober) IN STAVOREN: We begonnen om 10.00 u. , wat geweldig allemaal. Jonge gezinnen waren aanwezig. Ieder kreeg een briefje mee waar het nummer op stond, bij die groep moest je zijn. Al die jonge mensen die dit georganiseerd hebben heel erg bedankt, het is toch geweldig om met jong en oud samen te komen. Coba Veersma

SOLIDARITEITSKAS: Van gemeenten voor gemeenten. Deze week valt de brief om een bijdrage aan de solidariteitskas in de brievenbus. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!  Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! De kerkrentmeesters

AGENDA: Dinsdagmiddag 12 oktober om 10.00u. bijbelgespreksgroep ‘Mensen van hoop’ in het lokaal.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *