Week 39

DIENSTEN: 

ZONDAG 3 OKTOBER 10.00u.: Startdienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl) Na de dienst koffiedrinken in het lokaal.

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Johan Smit

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENST: ‘Samen op pad’ is het thema van dit jaar. Het heeft veel betekenissen. ‘Samen’ is niet alleen. Je bent met elkaar. Samen weet je meer dan één. Bij de startzondag, op 19 september, in Hindeloopen was dat goed merkbaar. Groepjes gemeenteleden liepen door de stad en moesten opdrachten uitvoeren. De samenwerking in de groepen was goed en met elkaar zijn heel wat puzzels opgelost. Bij terugkomst in de kerk was er speciale aandacht voor Romke en Ymkje. Zij namen afscheid van de zondagsschool en ontvingen een rugzak met inhoud. Omdat de zondagschool met alleen Arend te klein is en in deze vorm stopt, werd ook Arend in het zonnetje gezet. De leidsters Grietje, Froukje, Mirjam en Arnoldina kregen bloemen en een toespraak van de voorzitter van de kerkenraad, Karel. Het is jammer dat de zondagsschool ophoudt te bestaan in Hindeloopen. Gelukkig zijn er ook plannen voor iets nieuws. ‘Op pad’ betekent onderweg zijn. Soms ken je de bestemming, vaak ook is die nog onduidelijk. Op pad gaan is een avontuur. Laten we samen op pad gaan in geloof, hoop en liefde. ds. Aafke Nicolai

UIT DE PASTORIE: Hoe gaan we als kerken om met de nieuwe versoepelingen? Afgelopen week ontvingen de kerken opnieuw een brief van classispredikant Wim Beekman met adviezen hierover. Met ingang van 25 september is de anderhalve meter afstand veranderd in ‘met gepaste afstand’.  Wat ‘gepaste afstand’ is, kan voor iedereen verschillend zijn. De kerk van Hindeloopen is groot genoeg om daarin zelf keuzes te maken. In Stavoren is het rechterdeel van de kerk, bij binnenkomst, gereserveerd voor degenen die de anderhalve meter aan willen houden. In de rest van het kerkgebouw geldt ‘gepaste afstand’. Verder houden we ons aan de regels zoals die overal gelden (thuisblijven bij klachten, begroeten op afstand etc.) De kerkdiensten zijn ook online te beluisteren via kerkdienstgemist.nl Stavoren. We zijn blij met de nieuwe mogelijkheden. Toch blijft aandacht en gebed nodig voor de mensen en landen waar de zorgen om het virus nog niet voorbij zijn. Wim Beekman eindigt zijn brief met ‘Wij zijn dankbaar dat ons opnieuw meer mogelijkheden geboden worden in de kerkdienst samen te vieren, te bidden en te zingen, en de Heer en elkaar rondom zijn Woord te ontmoeten. Moge de Heer ons op goede en veilige wegen bewaren en behoeden’ Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

STARTZONDAG: Aanstaande zondag om 10:00 uur maken we een vrolijke start, met als thema samen ‘Op pad’. We beginnen in de kerk. Daarna gaan we samen op pad door Stavoren. Rond 11:00 uur hopen we weer terug te zijn. Hier staat koffie met wat lekkers klaar. Wie iets wil bakken voor bij de koffie, kan dit doorgeven aan Hetty (0514-681455 of vissershaven@hotmail.com) Na de afsluiting is er nog gelegenheid om een hapje en drankje te doen met elkaar. Voor de mensen die niet mee kunnen, is er een programma in de kerk. Ook is er de mogelijkheid om tijdens het koffie drinken alsnog aan te sluiten. We hopen op een mooie start. Groet Aafke, Marlies, Wieger en Wabe. 

ACTIVITEITENGIDS (uitgelicht): Koffiedrinken In het Lokaal te Stavoren: Op dinsdagochtend 5 oktober staat de koffie klaar en wordt u ontvangen door twee gastvrouwen/heren. Tussen 10.00 uur tot 11.00 uur is iedereen van harte welkom.

Bijbelgespreksgroep ‘Mensen van hoop’ : Aan de hand van zeven thema’s gaan we met elkaar in gesprek met Bijbelverhalen. De eerste bijeenkomst is op dinsdagmorgen 19 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Lokaal. We beginnen met het thema ‘vergeven’. De bijeenkomsten vormen een geheel, maar zijn ook los te volgen. Schikt de tijd niet? U kunt ook meedoen in Hindeloopen (zie onder Hindeloopen)

Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

GAST AAN TAFEL: Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs om uw bijdrage aan ‘Gast aan Tafel’ op te halen.

DOOPDIENST: Zondagochtend 10 oktober om 11.00u. is er een doopdienst waarin Siem Mindert Zwaan, zoon van Tina en Wieger Zwaan, zal worden gedoopt.

ODULPHUSPAD: Op zaterdagmiddag 9 oktober lopen we het tweede gedeelte van het Odulphuspad ‘Lux Aeterna’. Voor meer informatie zie het winterwerkboekje. Iedereen die ongeveer tien kilometer kan lopen wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. Aanmelden en informatie bij Anita Albada (0514-682292 of appen 0629360589)

BLOEMENDIENST: Nu alles weer een beetje ‘normaal’ wordt, willen we de draad weer oppakken wat betreft het bezorgen van de bloemen op zondagmorgen vanuit de kerk. De vrijwilligers krijgen hiervan deze week een mailtje. We starten dan na de startdienst op zondag 10 oktober.  We gaan er vanuit dat iedereen weer meedoet. Lijkt het u/jou ook leuk om dit eens te doen, geef je dan op bij Hetty Wouda. Vriendelijke groeten van de diakenen.

AGENDA: Zondagochtend 3 oktober om 10.00u.: startzondag in de Nicolaaskerk, dinsdagochtend 5 oktober om 10.00u.: koffieochtend in het lokaal, zaterdagmiddag 9 oktober om 13.00u.: wandelen langs het Odulphuspad en dinsdagmiddag 19 oktober om 14.30u. bijbelgespreksgroep ‘Mensen van hoop’ in het lokaal.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *