Week 37

DIENSTEN: 

ZONDAG 19 SEPTEMBER 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. G.P.R. Pennekamp uit Oosthem

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Pieter Albada

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENST: Zie Hindeloopen.

UIT DE PASTORIE: Een nieuw begin: na de zomervakantie maakt het kerkelijk leven een nieuwe frisse start. In de kerkenraadsbijeenkomst hebben we met elkaar gesproken over die nieuwe start van dit seizoen. Inmiddels heeft iedereen in Stavoren een winterwerkprogramma boekje ontvangen. In Hindeloopen komt het boekje in september. Misschien is daar iets bij dat je aanspreekt? In de vergadering waren de meningen zeer uiteenlopend. Sommigen hadden zin in een nieuwe start, met steeds meer vrijheden. Anderen voelen zich nog niet vertrouwd. Hoe gaat het nieuwe jaar eruit zien? Wat kan wel en wat nog niet? Met die verschillende gevoelens hebben we rekening te houden. We zullen elkaar de tijd moeten geven. Ik verheug me op de startzondag in Hindeloopen (19 september) en Stavoren(3 oktober). Iets nieuws in Stavoren zijn de koffieochtenden, gewoon een kopje koffie drinken in het Lokaal. Ook de Odulphus wandelingen kijk ik naar uit en het museumbezoek. Ik hoop u binnenkort te ontmoeten bij één van de activiteiten. In de agenda vindt u de activiteiten die binnenkort plaatsvinden. Ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

ACTIVITEITENGIDS (uitgelicht): Samen met de Evelien Vrolijk van Kerk In Aktie, schreef ik een handleiding bij het gele boekje over Rwanda ‘Mensen van hoop’. Bij de verhalen uit Rwanda zochten we Bijbelverhalen, muziek en foto’s. Het is een mooi en afwisselend geheel geworden. Van het gele boekje heb ik voldoende, zodat iedereen die mee wil doen één kan ontvangen. Graag zelf een bijbel meenemen. In totaal zijn er zeven bijeenkomsten. De zeven bijeenkomsten vormen een geheel maar zijn ook goed los te volgen. Dus wanneer je één keer kunt, wees welkom. Opgeven bij ds. Aafke Nicolai (0514-851635 aafkejnicolai@gmail.com). De bijbelstudie is elke twee weken. De eerste bijeenkomst in Stavoren is op dinsdagmorgen 12 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Lokaal, in Hindeloopen begint de bijbelstudie op dinsdagmiddag 19 oktober van 14.30 uur tot 16.00 uur bij iemand thuis. Ds. Aafke Nicolai.

AGENDA: Zondagochtend 3 oktober om 10.00u. is de startzondag in Stavoren.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *