Week 36

DIENSTEN: 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl) HEILIG AVONDMAAL

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Pieter Albada

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENST: Zondag 12 september vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. De dienst zal worden voor gegaan door ds. Aafke Nicolai.

UIT DE PASTORIE: Tot en met woensdag 8 september heb ik vakantie. Wanneer u een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met de scriba’s. Zij zijn op de hoogte van de vervangers. Ds. Aafke Nicolai.

ACTIVITEITENGIDS: Onlangs ontving u het winterwerkboekje ‘Samen op pad..’. De commissie heeft geprobeerd een programma te maken voor iedereen. Hopelijk is er wat bij wat je aanspreekt en kan het doorgaan. Een hartelijke groet namens de Commissie Vorming en Toerusting, ds. Aafke Nicolai.

AGENDA: Het moderamen vergadert donderdagavond 9 september om 19.00u. in de consistorie, aansluitend vergaderd de kerkenraad om 19.30u. in het Lokaal.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *