Week 35

DIENSTEN: 

ZONDAG 5 SEPTEMBER 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl) Koffie drinken na de dienst.

VOORGANGER: Ds. E.P. Muilwijk-Huis uit Workum

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Pieter Albada

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENST: Ds. Aafke Nicolaigeniet nog van haar vakantie vandaar dat Ds. E.P. Muilwijk-Huis uit Workum de dienst zal leiden. Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie en het uitwisselen van verhalen over de vakantie.

UIT DE PASTORIE: Tot en met woensdag 8 september heb ik vakantie. Wanneer u een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met de scriba’s. Zij zijn op de hoogte van de vervangers. Ds. Aafke Nicolai.

PASTORAAL:  Voor zover wij weten liggen er geen mensen van onze gemeente in het ziekenhuis of verpleegtehuis. De mensen die thuis  ziek zijn of revalideren wensen wij veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *