Week 34

DIENSTEN: 

ZONDAG 29 AUGUSTUS 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. O.C. Kerssen uit Sloten

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Piet van der Meer

BLOEMENDIENST: Diaconie

UIT DE PASTORIE: Tot en met woensdag 8 september heb ik vakantie. Wanneer u een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met de scriba’s. Zij zijn op de hoogte van de vervangers. Ds. Aafke Nicolai.

IN MEMORIAM:  Tjitske Albada-Zwaan. Op 26 juli 1936 werd Tjitske Zwaan geboren als de vierde in het gezin van Klaas Zwaan en Gerritje Mulder aan de Voorstraat. Een groot deel van haar jeugd speelde zich af in de oorlog. Het was een karige tijd, maar de kinderen waren creatief. Van niets konden ze iets maken en dat is Tjitske haar hele leven blijven doen. Als 14 jarige ging ze werken. Ze kreeg verkering met Jan Albada, de zoon van de plaatselijke aannemer. Ze trouwden en gingen op de Helling wonen bij het bedrijf. Ze hebben dit bedrijf altijd samen gerund. Samen kregen zij vier zoons: Willem, Klaas, Pieter en Jan Willem. Toen de oudste twee het bedrijf overnamen gingen ze aan de Schans 5 wonen. Na een gelukkig huwelijk van bijna 50 jaar overleed Jan. Zij ging niet bij de pakken neerzitten. Zij ging op reis en genoot van haar kleinkinderen. Twee jaar geleden onderging ze een zware operatie. Na een goede tijd werd haar actieradius meer beperkt. Geen wandelingen meer naar de ‘stiennen bank’. De laatste twee jaar heeft zij ervaren als een toegift. Twee jaar waarin twee achterkleinkinderen geboren zijn. Bij mijn laatste bezoek zaten we in de tuin en spraken over de prachtige bloemen. Ze genoot ervan. Te midden van haar geliefden is zij op 10 juli in haar huis overleden. Bij haar afscheid op 15 juli 2021 in de Nicolaaskerk lazen we gedeelten uit Psalm 32. Vers 10 is haar levensmotto geworden ‘wie op de Heer vertrouwt wordt met liefde omringd’. Zo heeft zij haar leven ervaren. Zij voelde zich omringd door liefde van alle mensen om haar heen en aanvaarde dat als een geschenk van God. Zij keek in dankbaarheid terug op een vol en rijk leven. We gedenken een bijzondere vrouw in liefdevolle herinnering. Ds. Aafke Nicolai.

FLUITEND DOOR FRIESLAND: De Elfstedentocht is al door velen afgelegd: schaatsend, fietsend en soms zwemmend, maar nog niemand deed het fluitend. En laat dat nou precies zijn wat het Cohda Kwartet en de Dichter fan Fryslân gaan doen!In het weekend van 28 en 29 augustus trekken Nyk de Vries en de vier blokfluitisten van het Cohda Kwartet met een bijzonder programma van muziek en gedichten langs de Friese elf steden. Het eerste concert vindt plaats op zaterdagochtend in theater de Bres in Leeuwarden. Via bijzondere locaties eindigt het gezelschap zondagavond in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Nyk de Vries is schrijver en muzikant en sinds 2019 de Dichter fan Fryslân. In de gedichten vertelt hij verhalen van mensen en hun reis door het leven. Hij treedt regelmatig op, veelal ondersteund door muziek. Dit voorjaar verscheen de speciale Friestalige bundel met ultrakorte verhalen ‘It bêste fan Nyk de Vries – humor út de Walden’ met prachtige illustraties van Willie Darktrousers. Zijn gedichten verschijnen met regelmaat in de krant en met filmer Herman Zeilstra maakt hij korte poëziefilms o.a. voor Omrop Fryslân. Het Cohda Kwartet, bestaande uit vier enthousiaste en professionele blokfluitisten, Anneke Hoekman, Marit Darlang, Stephan Esmeijer en Lies van der Grient, vormen een hecht kwartet dat het plezier in het spelen uitstraalt naar het publiek. De concerten staan bekend om hun afwisselend karakter en gevarieerde programma’s. Samen zetten zij een voorstelling neer waarin muziek en poëzie samensmelten en die het publiek een unieke ervaring bezorgt.

Zaterdag 28 augustus om 18.00 uur is er een concert, van ongeveer 45 minuten,in de Nicolaaskerk. Er is een collecte bij de uitgang.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *