Week 28

DIENSTEN: 

ZONDAG 18 JULI 11.00u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Wabe Visser

BLOEMENDIENST: Diaconie

ZONDAG 25 JULI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Wabe Visser

BLOEMENDIENST: Diaconie

ZONDAG 1 AUGUSTUS 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl) Na de dienst is er gelegenheid koffie te drinken in het lokaal.

VOORGANGER: Ds. W. Warnar uit Heeg

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Piet van der Meer

BLOEMENDIENST: Diaconie

ZONDAG 8 AUGUSTUS 11.00u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Piet van der Meer

BLOEMENDIENST: Diaconie

ZONDAG 15 AUGUSTUS 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. J.A. de Waal uit Nijland

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Piet van der Meer

BLOEMENDIENST: Diaconie

ZONDAG 22 AUGUSTUS 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. J.P. Mellema uit Buinen

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Piet van der Meer

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN:  In de zomer neem ik de vrijheid om zelf de Bijbelteksten te kiezen voor de overdenking. Telkens zal een vers uit het Onze Vader centraal staan. Op zondag 18 juli gaat het over ‘Uw koninkrijk kome’, op zondag 25 juli staat centraal ‘Uw wil geschiede’. Op zondag 8 augustus gaat het over ‘Vergeef ons onze schulden’ Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635).

UIT DE PASTORIE: Het is goed om af en toe vakantie te nemen. Even niet opstaan wanneer de wekker gaat, met een volle dag voor de boeg. Vakantie is een tijd om tot rust te komen en de tijd te nemen voor wat je graag doet. Dat kan thuis en ook ergens anders. Op elke gewenste plek. Vakantie komt van vacare, dat betekent leeg worden. Wanneer je leeg bent ontstaat ruimte. Augustinus(354-430) verwoordt het zo:

Op de plaats waar ik was,

wanneer zocht ik U daar?

En U stond gewoon vóór me

Maar ik was ook van mezelf weggelopen

en kon mezelf niet meer vinden, 

laat staan U! (Nieuwe liedboek p. 1351)

Ik hoop dat je deze zomer jezelf zult terugvinden en Gods milde liefde mag ervaren. Wat er allemaal kan en mag deze zomer is onduidelijk. Op zondag blijft de kerk in ieder geval open. Iedereen is welkom, voor zover de 1,5 meter gehandhaafd kan blijven. Ik wens ieder een gezegende tijd, mooie dagen, ontmoetingen en rust. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

VAKANTIE:  Van woensdag 11 augustus tot en met woensdag 9 september heb ik vakantie. Wanneer u een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met de scriba’s. Zij zijn op de hoogte van de vervangers. Ds. Aafke Nicolai.

PASTORAAL:  De revalidatie van Sietse Boersma is zover dat hij vanaf aanstaande donderdag weer thuis kan wonen. Een mooi bericht en we wensen Sietse en Antje veel sterkte toe in het verdere herstel. Janny Snoodijk, Breefenne 39,  is aan het revalideren in Patyna locatie Ielânen. Wanneer u haar een kaartje wilt sturen kan dat naar Harste 11, 8602 JX Sneek. Wij wensen haar van harte sterkte toe en beterschap.

MARTIN MANS: Het is inmiddels een jaar geleden dat Martin Mans op 30 juni een online concert heeft gegeven vanuit de Nicolaaskerk te Stavoren en het daarna op Youtube heeft gezet. In die tijd is het al 9610 maal bekeken en zijn er veel reacties geplaatst over het orgel en de mooie kerk. Voor ons was dit een schot in de roos. Vriendelijke groet, Frans Zwaan.

KERKBLAD: Dat is een echt bewaarnummer voor zes weken. Het volgende komt uit op maandag 23 augustus.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *