Week 27

DIENSTEN: 

ZONDAG 11 JULI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Wabe Visser

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: In de zomer neem ik de vrijheid om zelf de Bijbelteksten te kiezen voor de overdenking en zal telkens een vers uit het Onze Vader centraal staan. Op zondag 27 juni was het Matteüs 6 vers 9 ‘Onze Vader die in de hemel zijt’. Op zondag 11 juli gaan we verder met ‘Uw naam worde geheiligd’. De naam die je draagt zegt iets over wie je bent. Dat geldt voor elke naam, ook voor de naam van God. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE: Normaal: We gaan weer terug naar normaal. Maar wat is normaal? We zijn gewend geraakt aan afstand houden. We zijn in het afgelopen jaar de ander als een potentieel gevaar gaan zien. De vrees elkaar te besmetten heeft ons veranderd in angstige mensen en de spontaniteit is verdwenen in de contacten. Versoepelen is voor sommigen niet zo gemakkelijk. Ik hoop dat we elkaar de tijd gunnen om aan het nieuwe normaal te wennen. Ook de kerken gaan weer open. Op 26 juni was de opening van Tsjerkepaed. Veel kerken in de provincie zijn op zaterdag open voor publiek. De Grote Kerk in Leeuwarden is bijna elke dag open voor de bijzondere expositie van Jentsje Popma (tot en met 2 oktober). Hij hoopt dit jaar 100 jaar te worden. In de kerk zijn naast schilderijen ook sculpturen te zien, waarin hij de verhalen uit de Bijbel dichtbij brengt. Gods nabijheid verbeeldt in de liefde van Jezus voor de mens. Voor wie de beelden en schilderijen met eigen ogen wil zien, de openingstijden van de Grote Kerk in Leeuwarden zijn van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Voor actuele informatie (Er is soms een trouwerij of een uitvaart) zie de website van de kerk. Voor ieder die dat nodig heeft Gods zegenende nabijheid. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

VERSOEPELINGEN:  Zingen. Langzaamaan gaat Nederland open. Wat blijft is dat we 1,5 meter afstand houden van elkaar, onze handen ontsmetten en bij klachten thuisblijven. Op 1,5 meter kunnen we dus weer zingen. De afstand bewaren kan bij maximaal 50 personen in de kerk. Het zou mooi zijn wanneer er zoveel kerkgangers komen. U bent van harte welkom. Namens de kerkenraden ds. Aafke Nicolai

Verjaardagsfonds: Gelukkig kan er weer steeds meer en ook wij versoepelen bij het verjaardagsfonds. Vanaf het derde kwartaal, dus vanaf juli, komen de dames het zakje weer aan de deur afhalen. Iedereen die in de afgelopen maanden de moeite nam om het zakje te brengen, heel hartelijk dank hiervoor. Lieve groet, Botty de Haan 

GAST AAN TAFEL: Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs om uw bijdrage aan ‘Gast aan Tafel’ op te halen.

PASTORAAL:  Janny Snoodijk, Breefenne 39,  is aan het revalideren in Patyna locatie Ielânen. Wanneer u haar een kaartje wilt sturen kan dat naar Harste 11, 8602 JX Sneek. Wij wensen haar van harte sterkte toe en beterschap.

KERKBLAD: Na dit kerkblad komt er nog één voor de vakantie op maandag 12 juli, voor de postabonnees iets later. Dat is een echt bewaarnummer voor zes weken. Het volgende komt uit op maandag 23 augustus. Op deze manier hebben de bezorgers, de drukker en de redactie ook even vakantie. Het zij allen van harte gegund. Ds. Aafke Nicolai

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *