Week 26

DIENSTEN: 

ZONDAG 4 JULI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl) Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie te drinken in het lokaal.

VOORGANGER: Ds. G.P. den Hollander uit Woudsend

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Wabe Visser

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: In de zomer neem ik de vrijheid om zelf de Bijbelteksten te kiezen voor de overdenking en zal telkens een vers uit het Onze Vader centraal staan. Op zondag 27 juni was het Matteüs 6 vers 9 ‘Onze Vader die in de hemel zijt’. Op zondag 11 juli gaan we verder met ‘Uw naam worde geheiligd’. ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE: Fiets. Op dit moment is de weg tussen Molkwar en Warns afgesloten voor autoverkeer. Ik fiets naar Hindeloopen langs de zeedijk. Nou ja, de voormalige zeedijk dan. Het is een prachtige tocht met als enige obstakel de klaphekjes. Soms kom ik tegelijkertijd bij een hekje aan en heb even een praatje. Niemand heeft haast, want het is zomer. Ik geniet van de ontmoetingen op mijn fietstochten naar Hindeloopen. Twee gemeenten dienen als predikant is fantastisch in de zomer. In het liedboek staan zeven liederen met het woord zomer erin. De bekendste daarvan is lied 747 vers 1 ‘Eens komt de grote zomer’. Voor nu lied 462 vers 3

Zie de takken aan de bomen

waar het jonge groen ontluikt

tot een stralend nieuwe zomer

waar de vredesbloesem ruikt.

Ik wens ieder die dat nodig heeft Gods liefdevolle nabijheid. Ook hoop ik dat we van Gods schepping kunnen genieten. 

Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

VERSOEPELINGEN:  Zingen. Langzaamaan gaat Nederland open. Wat blijft is dat we 1,5 meter afstand houden van elkaar, onze handen ontsmetten en bij klachten thuisblijven. Op 1,5 meter kunnen we dus weer zingen. De afstand bewaren kan bij maximaal 50 personen in de kerk. Het zou mooi zijn wanneer er zoveel kerkgangers komen. U bent van harte welkom. Namens de kerkenraden ds. Aafke Nicolai

Verjaardagsfonds: Gelukkig kan er weer steeds een meer en ook wij versoepelen bij het verjaardagsfonds. Vanaf het derde kwartaal, dus vanaf juli, komen de dames het zakje weer aan de deur afhalen. Iedereen die in de afgelopen maanden de moeite nam om het zakje te brengen, heel hartelijk dank hiervoor. Lieve groet, Botty de Haan 

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *