Week 25

DIENSTEN: 

ZONDAG 27 JUNI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Pieter de Boer

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Op zondag 27 juni heeft Hindeloopen een viering samen met de Doopsgezinden o.l.v. de doopsgezinde voorganger. Fijn dat die lange samenwerking in ere wordt gehouden. De dienst in Stavoren begint om 9.30 uur. In de zomer neem ik de vrijheid om los van het leesrooster Bijbellezingen te kiezen. Ik ben er nog niet helemaal uit wat het wordt. Het is een verrassing waar de preek zondag 27 over gaat.

Ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635).

UIT DE PASTORIE:

Op zondag 13 juni zongen we voor het eerst weer in de kerk. Ik had gekozen voor lied 978 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’.  Dit is een loflied op het aardse leven en de rijkdom die de schepping ons schenkt. Het deed me goed en ontroerde om zo weer samen te zingen. Van koorleden hoor ik dat ze na de zomer weer samen gaan zingen. Ik hoop van harte dat het kan en mag. Tot slot een zegen uit Iona, die past bij de zomer voor wie op weg gaat en voor wie thuisblijft.

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden. 

Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

VERSOEPELINGEN:  We volgen de richtlijnen van de overheid en het overleg met de kerken. Het  betekent dat met handhaving van de 1,5 meter regel ongeveer 50 mensen naar de kerk mogen komen. We mogen ook weer zacht zingen. We volgen het advies eerst alleen het slotlied samen te zingen. De overige liederen zingen de zangers of we beluisteren een opname.  We zijn blij dat de beperkingen steeds meer opgeheven worden en we elkaar weer kunnen ontmoeten, inspiratie opdoen, elkaar steunen, zingen en bidden.

Namens de kerkenraden, ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

Alle zieken thuis wensen wij ook sterkte toe en een hartelijke groet.

COLLECTE MUNTEN: Heeft u collecte munten nodig dan kunt u hiervoor nog steeds contact opnemen met Corrie Heijsman. (tel.: 06-15031601 of corrie@heijsman.nl)

Vriendelijke groet namens het college van kerkrentmeesters.

GESLAAGD: De leerlingen die afgelopen week nog de uitslag van het examen kregen zijn allemaal geslaagd! Ook zij kregen een roos namens de gemeente.  Van harte gefeliciteerd en nu allemaal maar bijkomen van al het leren en genieten van een mooie zomer. En in september maar fris beginnen aan een nieuwe fase in jullie leven. De diaconie.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *