Week 24

DIENSTEN: 

ZONDAG 20 JUNI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Pieter de Boer

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Op zondag 20 juni lezen we verder uit Johannes 4: 27-42. Na het gesprek met de Samaritaanse vrouw komen de leerlingen terug van het boodschappen doen. ‘U moet wat eten’ zeggen ze tegen Jezus. Maar Jezus heeft het over ander voedsel. ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE: Water. Deze week gingen we met de boot voor het eerst weer de oversteek maken naar Enkhuizen, over het IJsselmeer, het grootste waterreservoir van Nederland. De kinderen sprongen in Enkhuizen van de brug in het water. We hebben er dit voorjaar meer dan genoeg van gehad. Gelukkig is het waterpeil weer aangevuld na de droge zomers. Water is onmisbaar. Afgelopen zondag zongen we ook over water, maar dan anders, levend water. In lied 188 staat:

Wij horen helder het geluid  

van levend makend water. 

Kom, schenk uw woord als water uit,

vervul ons met genade.

Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

VERSOEPELINGEN:  We volgen de richtlijnen van de overheid en het overleg met de kerken. Het  betekent dat met handhaving van de 1,5 meter regel ongeveer 50 mensen naar de kerk mogen komen. We mogen ook weer zacht zingen. We volgen het advies eerst alleen het slotlied samen te zingen. De overige liederen zingen de zangers of we beluisteren een opname.  We zijn blij dat de beperkingen steeds meer opgeheven worden en we elkaar weer kunnen ontmoeten, inspiratie opdoen, elkaar steunen, zingen en bidden. Een hartelijke felicitatie aan degenen die slaagden voor het eindexamen afgelopen week. En succes voor wie nog niet klaar is. Ik wens ieder die dat nodig heeft sterkte en de zegen van de Heer. Namens de kerkenraden, ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

GESLAAGD: Er wapperden afgelopen donderdag weer her en der vlaggen met tassen aan de stok in Stavoren. De uitslagen van de examens waren bekend! Er zijn rozen bezorgd bij alle geslaagde jongeren namens de gemeente. Van harte gefeliciteerd en veel succes met jullie vervolgopleidingen en of werk/tussenjaar. Ook deze week volgen er nog uitslagen, dus voor een aantal wordt de 16e nog een spannende dag! Laten we hopen dat we opnieuw de vlaggen zien wapperen! Hartelijke groet namens de diaconie.

AGENDA: Dinsdagavond 15 juni om 19.30u. gezamenlijk overleg Winterwerk in het lokaal te Stavoren.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *