Week 23

DIENSTEN: 

ZONDAG 13 JUNI 11.00u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Pieter de Boer

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Groen De omgeving kleurt groen en in de kerk is het ook weer groen. We gaan de feestloze periode weer in. Dit duurt tot advent, dan wordt het weer paars. Mijn toga laat ik deze dagen stomen. Lekker fris de zomer in. Op zondag 13 juni lezen we verder uit het boek Johannes. Dit keer een bekend verhaal van de vrouw bij de bron uit Johannes 4: 5-26. Jezus gaat in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl Joden normaal niet met Samaritanen omgaan. 

Ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE:

Van onze classispredikant kregen we een brief over verdere versoepelingen. We mogen meer mensen toelaten. Zingen mag, het advies is om alleen het slotlied samen te zingen. De kerkenraden hebben hier nog geen beslissing over genomen. Ik ben blij dat steeds meer mag en de gemeente veilig kan samenkomen, God loven, eren, danken en inspiratie opdoen om samen te werken in zijn rijk. Een aantal voorgangers en medewerkers van de Protestantse Kerk Nederland schreef een brochure over kerk-zijn na de lockdown. Deze is zeer  de moeite waard en te downloaden https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-na-de-lockdown-download-de-brochure/. Uit de brief van Classispredikant Wim Beekman het slot: Van harte hopen we dat wij als gelovigen elkaar de komende maanden in alle zorgvuldigheid meer en meer van aangezicht tot aangezicht kunnen ontmoeten in vieringen, pastoraat en andere samenkomsten. Moge God die ons in de bewogen tijden van beperkingen is voorgegaan, ook in de mogelijke verruimingen waar wij naar uitzien, ons leiden en behoeden.

De Heer zal u steeds gadeslaan,

Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren. (Psalm 121:4)

Met een hartelijke groet ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *