Week 22

DIENSTEN: 

ZONDAG 6 JUNI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Dhr. T. Weerstand uit Stavoren

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Pieter de Boer

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: De kerkenraden van Hindeloopen en van Stavoren hebben besloten om de deuren weer te openen voor gemeenteleden. Onder de huidige omstandigheden mogen dat er maximaal dertig zijn (exclusief kerkenraad, koster en organist). U hoeft zich niet van te voren aan te melden, dat kan ter plekke tot een maximum van dertig. De gemeentezang wordt voorlopig nog gedaan door zangers of een opname. De bekende voorwaarden blijven van kracht: handen ontsmetten bij binnenkomst, geen corona gerelateerde klachten, mondkapje bij lopen in de kerk, 1,5 meter afstand bewaren. Wanneer u liever thuis luistert kan dat natuurlijk ook. De viering uit Stavoren is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl op elk gewenst tijdstip. Met een hartelijke groet namens de kerkenraden ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635).

UIT DE PASTORIE: Weer naar de kerk. De koster staat ons vrolijk op te wachten bij de open deur. Het regent. Het deert ons niet. Binnen is het lekker warm. De lampen zijn aan. De sfeer is prima. We mogen nog niet zingen, maar gelukkig zijn zangers bereid om de liederen te zingen. We luisteren naar een lied van Stef Bos ‘Ik kan het niet alleen’. De zandtovenaar maakt er prachtige bewegende zand schilderijen bij. Voor veel mensen is dit een tijd waarin ze meer alleen zijn dan hun lief is. Dat geldt voor alle leeftijden. In de Pinksterviering gaat het erom dat ‘ik kan het niet alleen’ verandert in ‘ik krijg er een helper bij’. De Heilige Geest gaat als een verbindende kracht zijn werk doen op aarde. Die geest is voelbaar wanneer mensen samen een kopje koffie drinken, luisteren en delen. Hopelijk durven we, nu de maatregelen versoepelen, ook die ruimte te nemen. Ik kijk ernaar uit. In het bijzonder wil ik hier de eindexamenkandidaten succes wensen. Hopelijk zullen zij dit jaar succesvol afsluiten. Tot slot de zegen van de Pinksterviering uit een lied van Trinity.

Dat God mag zijn als                                                                                                                    

Een muur voor de wind

Een vuur voor de kou

Een jas voor de regen

En een vriend dichtbij jou                                                                                                       

Een hartelijke groet ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

WALK EN TALK: Wandelen en praten. We maken ter plekke afspraken en gaan op een veilige manier met elkaar wandelen. Iedereen kan meedoen. Ook wie een klein stukje wil wandelen. Dan splitsen we de groep gewoon op. In Hindeloopen zijn er een vast aantal wisselende deelnemers. We praten over van alles en soms bij een deelnemer even koffiedrinken. De afstand en het tempo wordt ter plekke bepaald en is afhankelijk van de wandelaars. De volgende keer is donderdag 3 juni bij de Grote Kerk in Hindeloopen. Je kunt gewoon komen, opgeven is niet nodig. Ds. Aafke Nicolai

ODULPHUSPAD: Nu het weer beter wordt en we erop uit kunnen om te wandelen lokt het Odulphuspad. Het pelgrims pad gaat o.a. door Oudemirdum, Stavoren en Hindeloopen. De voorgangers van deze regio vertellen in een tv uitzending over Odulphus, met daarbij beelden van de omgeving. Met dank aan Piet Sprik, die deze uitzending maakte. Zeer de moeite waard om nog eens te bekijken. Dat kan op Youtube. Zoeken op ‘Omroep sudwest, hemelvaartsdag’.

AGENDA: Walk en Talk: Donderdagochtend 3 juni om 10.00 uur bij de Grote Kerk in Hindeloopen en donderdagavond 3 juni om 20.00 uur overleg leiding jeugdkerk in het Lokaal.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *