Week 20/21

DIENSTEN: 

ZONDAG 23 MEI 9.30u.: (Pinksteren) Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Herman Koenders

BLOEMENDIENST: Diaconie

ZONDAG 30 MEI 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. W. Warnar uit Heeg

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Herman Koenders

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: De kerk is weer toegankelijk voor gemeenteleden. Zie de informatie onder ‘Weer naar de kerk’. Op Pinksteren lezen we het Pinksterverhaal uit Handelingen 1. Het begint te waaien en iedereen verstaat elkaar. Ook al spreken ze een andere taal. Hier is de Heilige Geest aan het werk.  In Hindeloopen is in deze viering bevestiging en afscheid van nieuwe en aftredende ambtsdragers. Haie en Gerda de Boer worden diaken, Sybren Bokma wordt kerkrentmeester. Hennie Valk en Dini van Grootheest treden af als diaken. Marijte Brandsma is nu ouderling en wordt diaken. 

Op zondag 30 mei zullen gastvoorgangers de vieringen leiden. 

Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE: Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De deuren en ramen gaan open. De wind drijft allen naar buiten om het goede nieuws te vertellen. Vandaag is er ook goed nieuws voor de gemeente van Hindeloopen. Haie en Gerda de Boer hebben aangegeven diaken te willen worden en Sybren Bokma gaat het team van kerkrentmeesters versterken. Marijte Brandsma heeft aangegeven dat zij wel diaken wil worden. Op dit moment is zij ouderling. Dit is nodig omdat Hennie Valk en Dini van Grootheest afscheid nemen als diaken. Zij dragen op deze dag het stokje over. Wij bedanken hen voor hun inzet in de afgelopen jaren in dienst van de gemeente van Christus. Op deze manier is de kerkenraad weer compleet. 

WEER NAAR DE KERK: De kerkenraad van Hindeloopen en van Stavoren hebben besloten om Pinksterzondag 23 mei de deuren weer te openen voor gemeenteleden. Onder de huidige omstandigheden mogen dat er maximaal dertig zijn (exclusief kerkenraad, koster en organist). U hoeft zich niet van te voren aan te melden, dat kan ter plekke tot een maximum van dertig. De gemeentezang wordt voorlopig nog gedaan door een tweetal voorzangers of een opname. De bekende voorwaarden blijven van kracht: Mondkapje bij lopen in de kerk, 1,5 meter afstand houden, vrij van klachten en handen ontsmetten. Ik hoop een aantal van u te zien zondag 23 mei. Ook is de viering natuurlijk te beluisteren via kerkdienstgemist.nl .

Met een hartelijke groet namens de kerkenraden ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

WALK EN TALK: Wandelen en praten. We maken ter plekke afspraken en gaan op een veilige manier met elkaar wandelen. Iedereen kan meedoen. Ook wie een klein stukje wil wandelen. Dan splitsen we de groep gewoon op. In Hindeloopen zijn er een vast aantal wisselende deelnemers. We praten over van alles en soms bij een deelnemer even koffiedrinken. De afstand en het tempo wordt ter plekke bepaald en is afhankelijk van de wandelaars. De volgende keer is donderdag 20 mei bij de Grote Kerk in Hindeloopen en woensdag 26 mei Stavoren om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk te Stavoren. Je kunt gewoon komen, opgeven is niet nodig. Ds. Aafke Nicolai.

AGENDA: Walk en Talk: Woensdagochtend 26 mei om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *