Week 19

DIENSTEN: 

DONDERDAG 13 MEI 9.30u.: (Hemelvaart) Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Herman Koenders

ZONDAG 16 MEI 9.30u.: Heilig Avondmaal te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Herman Koenders

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN:

Donderdag 13 mei 2021: Hemelvaart. Voor tweede keer geen gezamenlijke viering van Stavoren en Hindeloopen. Dus ook geen gezamenlijke fietstocht. Gelukkig is er een mooi alternatief. Voor deze Hemelvaartsdag hebben de voorgangers en gemeenteleden van deze regio een programma gemaakt met als thema: het pad van Odulphus. Het is het leven van Odulphus, verbonden met Hemelvaartsdag in verhalen, muziek en beelden uit de regio. Te zien om 10.00 uur en om 19.00 uur op Omroep Sudwest (Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1343 T-Mobile 765) en via www.omroepsudwest.nl 

Zondag 16 mei: Viering met Heilig Avondmaal. De zondag na Hemelvaartsdag noemen we de wezen zondag. De zondag ontleent zijn naam doordat de leerlingen als wezen achterblijven na het vertrek van Jezus naar zijn Vader in de hemel en nog in afwachting zijn van de Heilige Geest. We lezen Johannes 17: 14-26. Het is een gebed van Jezus voor de wereld. Op deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Met de diaken en ouderling vieren we de maaltijd in de kerk en u kunt thuis meevieren met een stukje brood en een slokje wijn of druivensap. Het is bijzonder om op deze manier met elkaar verbonden te zijn. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635) 

UIT DE PASTORIE: Wezenzondag  De zondag tussen hemelvaart en Pinksteren heeft deze naam gekregen omdat de leerlingen alleen achterblijven, verweesd, nadat Jezus naar zijn vader in de hemel teruggegaan is. De ervaring van alleen achterblijven is een herkenbare ervaring, die velen op bepaalde momenten in het leven zullen meemaken. Het kan een gevoel van Godverlatenheid geven of eenzaamheid. De deuren van het huis waar de leerlingen blijven zijn dicht, alsof ze in quarantaine zijn. Straks tien dagen na Hemelvaart worden ze letterlijk open geblazen. Want Jezus doet wat hij beloofd. Het staat in Johannes 14 vers 18: Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Zie daarover in mijn stukje ‘bij de diensten’. Dat geloof, hoop en liefde altijd bij ons mag zijn. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

WALK EN TALK: Wandelen en praten. We maken ter plekke afspraken en gaan op een veilige manier met elkaar wandelen. Iedereen kan meedoen. Ook wie een klein stukje wil wandelen. Dan splitsen we de groep gewoon op. In Hindeloopen zijn er een vast aantal wisselende deelnemers. We praten over van alles en soms bij een deelnemer even koffiedrinken. De afstand en het tempo wordt ter plekke bepaald en is afhankelijk van de wandelaars. De volgende keer is woensdag 12 mei Stavoren om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk te Stavoren en donderdag 20 mei bij de Grote Kerk in Hindeloopen. Je kunt gewoon komen, opgeven is niet nodig. Ds. Aafke Nicolai

AGENDA: Walk en Talk: Woensdagochtend 12 mei om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *