Week 18

DIENSTEN: 

ZONDAG 9 MEI 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Herman Koenders

BLOEMENDIENST: Diaconie

DONDERDAG 13 MEI 9.30u.: (Hemelvaart) Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Herman Koenders

BIJ DE DIENSTEN: Zondag 9 mei staat op het leesrooster voor de zondag het gedeelte uit Johannes 15: 9-17. Jezus geeft als opdracht aan zijn leerlingen: Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad. Liefhebben als een gebod? Het is nogal wat dat Jezus dit zijn leerlingen opdraagt. Groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635) 

Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021: Voor deze Hemelvaartsdag hebben de voorgangers van deze regio een programma gemaakt met als thema: Het pad van Odulphus. Het is het verhaal van Odulphus, verbonden met Hemelvaartsdag. Verhalen, muziek en beelden uit de regio. Te zien om 10.00 uur en om 19.00 uur op Omroep Sudwest (Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1343) en via www.omroepsudwest.nl

UIT DE PASTORIE: Lentetijd is paastijd. Onderweg van Lauwersoog naar Stavoren vallen me de bloembollenvelden op. De krentenboompjes staan in bloei. De narcissen in de tuin zijn alweer uitgebloeid en de vruchtbomen beginnen net. Na een bezoekje loop ik met een polletje vergeet-me-nietjes naar huis. Tijdens een wandeling zie ik in het wild: pinksterbloemen, paardenbloemen, madeliefjes, hondsdraf en blauwe druifjes. Op de dijk lopen de lammetjes. Er is van alles te beleven in de natuur op dit moment. Na de donkere winter komt boven, dat sluimerend in de grond zat. Vandaag heb ik de zaadjes voor de bijentuin gezaaid van de actie Fryslân foar Rwanda. Ze hebben een goede start want het regent. In deze tijd moet ik altijd denken aan dat lied in het liedboek, waarin lentetijd en Paastijd met elkaar verbonden worden.

Het is lied 977 uit het liedboek: Ga uit o mens en zoek uw vreugd. Vooral in vers 5 wordt dat duidelijk.

God heeft zijn schepping goed gedaan, 

hoe zou ik zelf dan buiten staan?

Hij heeft de dood verdreven.

En ik zing mee, nu alles zingt,

het lied dat overal weerklinkt,

de lofzang om het leven.

Ik wens ieder van harte Gods liefde en nabijheid toe. Groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635) 

WALK EN TALK: We maken ter plekke afspraken en gaan op een veilige manier met elkaar wandelen. Iedereen kan meedoen. In Hindeloopen zijn er een vast aantal wisselende deelnemers. We praten over van alles en gaan vaak bij een deelnemer even koffiedrinken. De afstand en het tempo wordt ter plekke bepaald en is afhankelijk van de wandelaars. De volgende keer is 12 mei Stavoren om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk te Stavoren en donderdag 20 mei bij de Grote Kerk in Hindeloopen. Je kunt gewoon komen, opgeven is niet nodig. Ds. Aafke Nicolai.

GIFT: Via de scriba kwam er een gift van 20 euro binnen, bestemd voor de kerk. Hiervoor willen wij de gulle gever hier hartelijk danken.

IN MEMORIAM: Foekje Groenhof-Hofstra. Nei in warber libben is ûnferwachts ferstoan, ús leave, krêftige en altyd belangstellende mem, beppe en myn libbensfreondinne Foekje Groenhof-Hofstra. Foekje Hofstra werd geboren op 19 maart 1935 als boerendochter in Elahuizen. Zij groeide daar op en ontmoette Pieter Groenhof, een boerenzoon uit It Heidenskip. Zij trouwden in 1963 en gingen op de boerderij wonen in It Heidenskip. Zij kregen vier kinderen Christiaan, Feikje, Simon en Marten Brugt. Foekje genoot van het wonen op de ruimte en het boerenleven. Ook toen ze er niet meer woonde bleef de band met It Heidenskip en kwam ze er nog zeer geregeld. In 1986 overleed Pieter plotseling. Foekje moest verder en zette de boerderij voort samen met haar zoon. Uiteindelijk nam haar zoon en zijn gezin de boerderij over en ging Foekje verhuizen. Na een tijdje kwam ze definitief in Stavoren wonen aan de Dwinger 19. Zij vertelde mij dat ze graag dichtbij het water en de trein woonde en Stavoren had beide. Zij deed volop mee aan het sociale leven. Zij sloot zich aan bij de protestantse gemeente en was actief in gespreksgroepen. Zij hield ervan om van gedachten te wisselen. Zij was geïnteresseerd in hoe anderen dachten. Zo was zij ook actief bij de leesclub. Op 19 april is zij onverwacht overleden. Op vrijdagavond 23 april  hebben velen afscheid van haar genomen in haar huis aan de Dwinger. Op zaterdag 24 april was de afscheidsdienst in besloten kring vanuit de kerk van It Heidenskip. Daar is zij begraven bij haar man Pieter. Op de kaart staat ‘Loslitte yn ús libben, fêsthâlde yn ús hert.’ Dat de vele mooie herinneringen aan deze bijzondere en krachtige vrouw, mem, beppe en libbensfreundinne degenen die achterblijven mag troosten. Ds. Aafke Nicolai.

AGENDA: Walk en Talk: Woensdagochtend 12 mei om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *