predikant

Hemelvaartsdag en Odulphus

Als kind gingen wij met Hemelvaart altijd fietsen. Naar de kerk ga ik met Hemelvaartsdag sinds ik predikant ben en zelf moet voorgaan. Sommigen gaan dauwtrappen op deze dag. In Stavoren en Hindeloopen gaan we sinds een paar jaar elkaar ophalen om naar de kerk te gaan op Hemelvaartsdag als een alternatief voor dauwtrappen. Wat vieren we met  Hemelvaartsdag? Wanneer je op straat vraagt wat Hemelvaartsdag is, dan zullen velen het antwoord niet weten. Van alle christelijke feestdagen is het waarschijnlijk de meest onbekende. Het is de veertigste dag na Pasen. Bij het getal veertig is het opletten. Jezus wordt veertig dagen en veertig nachten op de proef gesteld door de satan in de woestijn. Wij bereiden ons voor op Pasen in veertig dagen. Na veertig kan er iets nieuws beginnen. Na veertig dagen is het Pasen, het feest van de Opstanding, een nieuw begin. We lezen alleen in het evangelie van Lukas over de hemelvaart van Jezus. Op Hemelvaartsdag gaat Jezus naar de hemel, naar zijn Vader en laat zijn leerlingen alleen  achter. Zij zullen het voortaan zelf moeten doen met de woorden en daden die hij hen gegeven heeft. In het vertrouwen dat zij genoeg in huis hebben om dat waar te maken.  Zo mogen wij ook leven vanuit dat vertrouwen en de voortdurende steun uit de hemel. Over gelovigen die de boodschap van Jezus hebben doorgegeven worden verhalen verteld. Eén van die gelovigen was Odulphus. Hij kwam uit het Zuiden naar Friesland om de mensen hier de weg naar de hemel te wijzen. Zijn naam is verbonden met deze streek en je kunt wandelen in zijn voetsporen op het Sint Odulphuspad. Zijn verhaal wordt vertelt op Hemelvaartsdag door de voorgangers van deze regio omlijst met  filmbeelden, muziek en zang. (Uitzending: Hemelvaartsdag 13 mei om 10.00 uur en 19.00 uur op Omroep Sudwest, Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1343 en via www.omroepsudwest.nl)

Ds. Aafke Nicolai van Stavoren en Hindeloopen

Wandelen langs het Odulphuspad tussen Blauwhuis en Parrega

Het kerkje in Greonterp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *