Week 17

DIENSTEN: 

ZONDAG 2 MEI 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Herman Koenders

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: ondag 2 mei staat op het leesrooster voor de zondag het gedeelte uit Johannes 15: 1-8. Daarin staat de laatste en zevende ‘Ik ben’ uitspraak van Jezus. Hij zegt ‘Ik ben de ware wijnstok’. In ons liedboek staat ook een prachtig lied over de ware wijnstok, lied 656. De beginregels zijn: Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardier, Gij zijt de ranken, dus blijft in mij, ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier. Groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635) 

UIT DE PASTORIE: Sinds een tijdje gebruik ik de app ‘ommetje’ van de hartstichting. Ik krijg extra punten wanneer ik vroeg op pad ga. De natuur is ’s ochtends op z’n mooist. De vogels fluiten. De zon probeert door de laag mist heen te breken. Aan het begin van mijn wandeling is het nog mistig. Bij thuiskomst heeft de zon de mist verdreven. Mijn lied bij deze tijd is Lied 982 ‘In de bloembol is de krokus in de pit de appelboom.’ Het gaat over dat er ondergronds al wat gaande is, terwijl je het nog niet kunt zien. Je kunt het niet zien, maar ik vraag het en steeds meer mensen zijn ingeënt. Het wordt steeds veiliger voor iedereen. We zijn er nog niet. Om me heen hoor ook ik van zieken en besmettingen. Het blijft oppassen. Het gaat de goede kant op en ik hoop u binnenkort weer in de kerk en daarbuiten te ontmoeten. Over de openstelling van de kerk zal de kerkenraad binnenkort een besluit nemen. Ik wens ieder van harte Gods liefde en nabijheid toe. Groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

WALK EN TALK: Wandelen en praten. We maken ter plekke afspraken en gaan op een veilige manier met elkaar wandelen. Iedereen kan meedoen. In Hindeloopen zijn er een vast aantal wisselende deelnemers. We praten over van alles en gaan vaak bij een deelnemer even koffiedrinken. De afstand en het tempo wordt ter plekke bepaald en is afhankelijk van de wandelaars. In Hindeloopen op 29 april om 10.00 uur bij de Grote kerk in Hindeloopen. De walk en talk Stavoren van 28 april vervalt en wordt verschoven naar 12 mei Stavoren om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk te Stavoren. Je kunt gewoon komen, opgeven is niet nodig. 

Ds. Aafke Nicolai

AGENDA: Walk en Talk: Woensdagochtend 12 mei om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *