Week 16

DIENSTEN: 

ZONDAG 25 APRIL 9.30u.: Zangdienstte beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Zangdienstcommissie

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Sjoerd Grouwstra

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Zondag 25 april is er om half 10 een zangdienst gemaakt door de zangdienst commissie. Het thema van de dienst is: Verwondering. De schriftlezing is: Johannes 21: 1 tot 20. Over de wonderbaarlijke visvangst en de vraag aan Petrus(tot 3 x toe) Er worden vooraf aan de dienst al enkele liederen afgespeeld. De dienst is te volgen via Kerkdienst gemist. De zangdienstcommissie

UIT DE PASTORIE: ZVorige week deed ik een oproep om na te denken over het winterprogramma. Wat zou je willen leren? Daarbij heb ik een verhaaltje. ‘Wat doe je?’ vroeg haas. ‘Ik ben aan het jongleren’, zei schildpad. ‘Ben je daar niet wat te oud voor?’ vroeg haas. ‘Ik zou het bijna denken, maar toch wil ik proberen deze drie ballen tegelijkertijd in de lucht te houden’, zei hij tegen haas, die erbij was gaan liggen. ‘Je weet al zoveel, je kunt ook de hele dag lekker in de zon gaan zitten?’ ‘Dan word ik zo’n oude brommerige schildpad’, zei schildpad. ‘Hier word ik blij van’. ‘En wanneer je het dan kunt?’ vroeg haas. ‘Dan ga ik weer wat anders leren’, antwoordde schildpad, terwijl hij weer op zoek ging naar de bal, die ergens onder gerold was. Wij zijn een lerende gemeente. Wij leren uit de bijbel en leren van elkaar. Ik hoop dat we daar volgend jaar weer volop van zullen genieten. Ik wens ieder van harte Gods liefde en nabijheid toe. Groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635) 

ZANGDIENST: We kunnen alvast plannen maken voor volgend seizoen. Hebt u ideeën? Misschien een boek lezen met elkaar of een uitje. Geef het door, dan kunnen we dat meenemen. Hartelijke groeten van Aafke Nicolai

WALK EN TALK: Wandelen en praten. We maken ter plekke afspraken en gaan op een veilige manier met elkaar wandelen. Iedereen kan meedoen. In Hindeloopen zijn er een vast aantal wisselende deelnemers. We praten over van alles en gaan vaak bij een deelnemer even koffiedrinken. De afstand en het tempo wordt ter plekke bepaald en is afhankelijk van de wandelaars. In Hindeloopen op 29 april om 10.00 uur bij de Grote kerk in Hindeloopen. De walk en talk Stavoren van 28 april vervalt en wordt verschoven naar 12 mei Stavoren om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk te Stavoren. Je kunt gewoon komen, opgeven is niet nodig. 

Ds. Aafke Nicolai

JEUGDKERK: Met Pasen konden de jongeren een aangepaste  Paaschallenge tocht maken. De reacties van de deelnemers waren positief! Een aantal gemeenteleden en ook ds. Aafke stelden hun ramen en tuin  beschikbaar voor deze tocht met QR-codes. Hartelijk bedankt hiervoor, namens de jeugd.  Super fijn dat jullie spontaan en last-minute meewerkten. Vriendelijke groet, Geeske en Henriëtte.

AGENDA: Walk en Talk: Woensdagochtend 12 mei om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *