Week 15

DIENSTEN: 

ZONDAG 18 APRIL 9.30u.: Dienstte beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Sjoerd Grouwstra

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Zondag 18 april lezen we verder uit het boek Johannes 21: 15-24. Jezus vraagt drie keer aan Petrus of hij van hem houdt. Hij geeft Petrus de opdracht om voor zijn ‘schapen’ te zorgen en wordt Petrus een herder van de volgelingen van Jezus. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635) 

UIT DE PASTORIE: De Paasviering werd uitgezonden via omroep Sudwest. Het was fijn om een viering te houden vanuit de kerk te Hindeloopen. Hartelijk dank aan wie meewerkten om deze uitzending mogelijk te maken. Na de viering werd het licht van Pasen doorgegeven in filmpjes van gemeenteleden. Al die prachtige paaswensen deden mij goed. U kunt het allemaal nog een keer terugkijken via YouTube (omroep Sudwest-paasviering). Ik merk bij mezelf dat ik steeds meer ga verlangen naar een kerk vol met mensen. Toch moeten we het nu nog even doen met alleen geluid, via kerkdienstgemist.nl. Gelukkig worden van overheidswege de maatregelen meer versoepeld. De oudste inwoners zijn gevaccineerd en de angst om erg ziek te worden gaat daarmee hoop ik wat weg. Langzamerhand kunnen we elkaar wat meer ontmoeten. Wanneer de kerkdienst weer open is hoort u z.s.m. We willen het zorgvuldig doen en op een veilige manier samenkomen. Een belangrijk woord in deze dagen is hoop. We hebben hoop dat er een tijd komt dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in ons geloofsgemeenschappen. Ik wens ieder  geloof, hoop en liefde is deze verwarrende tijd. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

WINTERWERK: We kunnen alvast plannen maken voor volgend seizoen. Hebt u ideeën? Misschien een boek lezen met elkaar of een uitje. Geef het door, dan kunnen we dat meenemen. Hartelijke groeten van Aafke Nicolai

WALK EN TALK: Wandelen en praten. We maken ter plekke afspraken en gaan op een veilige manier met elkaar wandelen. Iedereen kan meedoen. De afstand en het tempo wordt ter plekke bepaald. In Hindeloopen op 15 april en 29 april om 10.00 uur bij de Grote kerk in Hindeloopen. De volgende keer is In Stavoren op woensdagmorgen 28 april om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk te Stavoren. Je kunt gewoon komen, opgeven is niet nodig. Ds. Aafke Nicolai

FRYSLAN FOAR RWANDA: Wij als diaconie Stavoren hebben meegedaan aan Fryslân foar Rwanda met de actie “Wees erBIJ voor Rwanda”. Bij deze actie kon je zaden voor bloemenmengsels bestellen. De enveloppen met de bestellingen zijn inmiddels bij de mensen bezorgd. Wat we van de kweker gehoord hebben is dat de verkoop van de bloemenmengsels in heel Friesland een groot succes is geweest. De actie Fryslân foar Rwanda heeft in Stavoren totaal opgebracht:  € 400. We willen u bedanken voor uw steun aan Rwanda. Namens de diaconie

BEDANKT: Beste mensen, we willen jullie heel hartelijk bedanken voor de vele kaartjes, de telefoontjes en de bloemen die we gekregen hebben bij ons 55- jarig huwelijk. Het was geweldig!  Jan en Grietje Jongstra – Kuperus.

AGENDA: Walk en Talk: Woensdagochtend 28 april om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraa

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *