Week 13/14

DIENSTEN: 

DONDERDAG 1 APRIL 19.30u.: Witte donderdag, Heilig Avondmaal

(te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Sjoerd Grouwstra

ZONDAG 4 APRIL 10.30u./19.30u.: Paasdienst vanuit de Grote kerk te Hindeloopen

(deze dienst is om 10.30u. en 19.30u. te zien op Omroep Súdwest TV)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

ZONDAG 11 APRIL 9.30u.: Dienstte beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Sjoerd Grouwstra

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Op Paasmorgen (4 april) wordt de paasdienst om 10.30 en 19.30 uitgezonden vanuit de Grote Kerk te Hindeloopen via Omroep Sudwest TV (Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1343 of 1043 ) In deze dienst zal het Licht van Pasen de kerk worden binnengedragen. Sierd de Boer speelt trompet en Henk van den Berg is de organist. Aan de viering werken gemeenteleden uit Stavoren en Hindeloopen mee. De viering wordt besloten met de film ’Geef het licht van Pasen door’.       

Op zondag 11 april lezen we het verhaal van de ongelovige Thomas uit Johannes 20: 24-31. Dit verhaal komt elk jaar op de zondag na Pasen terug en het ontroert mij telkens weer. Thomas wordt uitgenodigd om op de tast zijn geloof te vinden. Ds. Aafke Nicolai.

UIT DE PASTORIE: In het nieuwe liedboek staan ook liederen waarop je kunt dansen. In de synagoge werd gedanst met de bijbel boven het hoofd. De Thora rollen gingen van hand tot hand en er was muziek en vrolijkheid. In onze traditie wordt niet echt gedanst in de kerk. Toch staan er een aantal zeer dansbare liederen in ons liedboek. Mijn oog viel op lied 879 ‘Jubel, jubel, dochter Sion’. Verderop staat ‘Al je zonden heeft hij vergeven. De vijand is niet meer’. Het is een echt Paaslied. Wie weet kunnen we dat binnenkort weer zingen in de kerk. Nu moeten we nog even moed houden. Met het vaccin in het vooruitzicht moet dat ook wel lukken. Van steeds meer oudere gemeenteleden hoor ik dat zij gevaccineerd zijn. Dat geeft hoop. Ik wens ieder gezegende Paasdagen en u kunt nog een filmpje insturen met uw paaswens, zie de informatie bij ‘Geef het licht van Pasen door’. Een hartelijke groet van  ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635).

VESPERS: Dit keer zijn de vespers in de Stille week vanuit de Nicolaaskerk thuis beluisteren via kerkdienstgemist.nl Stavoren. We lezen over de laatste dagen van Jezus uit het Bijbelboek Matteüs. Er zal worden gebeden, liederen gezongen en er is een kort meditatief moment. De vespers zijn voorbereid door gemeenteleden en duren ongeveer een half uur. De data zijn maandag 29 maart, dinsdag 30 maart, woensdag 31 maart en vrijdag 2 april om 19.30 uur. We kiezen altijd een goed doel, dit jaar willen we geld inzamelen voor Rwanda voor de stichting Mwana Ukundwa, dat betekent: geliefd kind. Deze stichting is opgezet door Mama Rose. Zij zorgt ervoor dat (wees)kinderen weer in een gezinsverband opgroeien en naar school kunnen gaan. U kunt doneren door geld over te maken op de rekening van de Diaconie PKN Stavoren NL50RABO 0367 8009 42 o.v.v. Rwanda. Hartelijk aanbevolen. De voorbereidingsgroep.

WITTE DONDERDAG: Donderdag vieren we op 1 april in de vorm van een vesper. Aanvangstijd is 19.30 uur. Ook deze viering is te volgen via kerkdienstgemist.nl.  

OPEN KERK: De zaterdag voor Pasen noemen we de Stille Zaterdag, het is een dag van stilte en bezinning, als voorbereiding op het feest van Pasen. Op zaterdag 3 april is de kerk open van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur voor even stil zijn, een gebed, een kaarsje aansteken of een praatje met één van de vrijwilligers. Iedereen is van harte welkom op de Voorstraat 69.

GEEF HET LICHT VAN PASEN DOOR: Van een aantal gemeenteleden kreeg ik al filmpjes toegestuurd met een Paasboodschap. U kunt nog meedoen. Graag uiterlijk dinsdag a.s. (30 maart) aan mij sturen. Het is eenvoudig. U maakt een filmpje met de telefoon, waarin een brandende kaars wordt doorgegeven, van links naar rechts (schrijfrichting). Je kunt daar iets bij zeggen, een boodschap. Bijvoorbeeld: ‘Ik wens ieder een gezegend Paasfeest‘ of ‘Ik geef het licht van Christus door’. Het kan ook in stilte. Deze filmpjes worden aan elkaar geplakt en zo geven wij virtueel het licht van Christus aan elkaar door als teken van hoop. Tip 1: Vraag iemand die bij je op bezoek is dit filmpje de maken of ga ergens op bezoek en maak een filmpje. Tip 2: houdt de telefoon horizontaal (liggend). Tip 3: kijk op de website van de kerk of mijn facebookpagina voor een voorbeeldfilmpje. De filmpjes kunnen gestuurd worden naar aafkejnicolai@gmail.com. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

WALK EN TALK: Wandelen en praten in tweetallen. We maken ter plekke afspraken en gaan op een veilige manier met elkaar wandelen. Iedereen kan meedoen. De afstand en het tempo wordt ter plekke bepaald. In Hindeloopen op 1 en 15 april om 10.00 uur bij de kerk. De volgende keer is In Stavoren op woensdagmorgen 7 april om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk te Stavoren. Je kunt gewoon komen, opgeven is niet nodig. Ds. Aafke Nicolai

FRYSLAN FOAR RWANDA: Veel mensen hebben al bloemenzaden besteld voor Rwanda, wat zullen we deze zomer genieten van mooie de mooie bloemen, en Mamma Rose in Rwanda zal  erg blij zijn met onze bijdrage. Heb je al bij- en vlindervriendelijke bloemenzaden besteld?  Deze maandag is de laatste dag dat dit nog mogelijk is.  Via een appje naar penningmeester Theo de Boer gaat het heel eenvoudig; app de adresgegevens en bestelling  naar 06-42187870, daarna ontvangt je een tikkie om te kunnen betalen.

VERJAARDAGSFONDS: Reminder: Vanaf april, dus het tweede kwartaal, krijgt iedereen weer een zakje bij de kaart. Wilt u een bijdrage leveren, dan kunt u het zakje deponeren in de brievenbus bij Botty de Haan, Schans 19, of storten op rekening NL60RABO0174887647 ten name van verjaardagsfonds PKN Stavoren  Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Hartelijke groet,  Botty de Haan

GAST AAN TAFEL: Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs om uw bijdrage aan ‘Gast aan Tafel’ op te halen.

PAASBOODSCHAP CLASSIS : Ook dit jaar richt de classispredikant weer een Paasboodschap aan de classis, aan gemeenten en voorgangers. In het tweede deel van de bijlage vindt u een toelichting op de routekaart voor de kerken, zoals die vorige week is gepubliceerd

AGENDA: Walk en Talk: Woensdagochtend 7 april om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *