Week 12

DIENSTEN: 

ZONDAG 28 MAART 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. J. Trouwborst uit Sneek

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: R Bosma

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Zondag 28 maart is het de zesde zondag in de 40-dagentijd. Palmpasen. Het feest van de opgang van Christus in Jeruzalem en het begin van zijn neergang. ds. Aafke Nicolai.

UIT DE PASTORIE: Volgende zondag is het Palmpasen. In sommige gemeenten is de traditie dat kinderen de kerk inlopen met prachtig versierde palmpaasstokken. Deze stokken, in de vorm van een kruis, zijn versierd met lekkernijen. Bovenop prijkt een broodje in de vorm van een haan. De haan heeft meerdere betekenissen. De haan kraait na de leugens van Petrus. De haan is ook het teken van de nieuwe morgen. Een lied dat goed gezongen worden kan bij Palmpasen is ‘Stap voor stap gaat door Jeruzalem Jezus op de rug van een ezelin. Kind’ren zwaaien takken zingen: Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’(liedboek 553) Op dit lied kun je prachtig lopen en er zit vaart in. Voor interessante wetenswaardigheden over liederen uit het liedboek zie www.liedboekcompendium.nl. We zijn in afwachting van een vaccin waardoor we ons weer zonder angst voor besmetting tussen de mensen kunnen begeven. Tot die tijd moeten we het nog even volhouden. We verheugen ons op het Paasfeest, het feest van de bevrijding, liefde en licht. Allen die zorgen hebben wens ik Gods nabijheid toe en liefdevolle aandacht van de mensen om ons heen. Een hartelijke groet van  ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

VESPERS: Dit keer zijn de vespers in de Stille week vanuit de Nicolaaskerk thuis beluisteren via kerkdienstgemist.nl Stavoren. We lezen over de laatste dagen van Jezus uit het Bijbelboek Matteüs. Er zal worden gebeden, liederen gezongen en er is een kort meditatief moment. De vespers zijn voorbereid door gemeenteleden en duren ongeveer een half uur. De data zijn maandag 29 maart, dinsdag 30 maart, woensdag 31 maart en vrijdag 2 april om 19.30 uur. We kiezen altijd een goed doel, dit jaar willen we geld inzamelen voor Rwanda voor de stichting Mwana Ukundwa, dat betekent: geliefd kind. Deze stichting is opgezet door Mama Rose. Zij zorgt ervoor dat (wees)kinderen weer in een gezinsverband opgroeien en naar school kunnen gaan. U kunt doneren door geld over te maken op de rekening van de Diaconie PKN Stavoren NL50RABO 0367 8009 42 o.v.v. Rwanda. Hartelijk aanbevolen. De voorbereidingsgroep.

WITTE DONDERDAG: Donderdag vieren we op 1 april in de vorm van een vesper. Aanvangstijd is 19.30 uur. Ook deze viering is te volgen via kerkdienstgemist.nl.  

OPEN KERK: De zaterdag voor Pasen noemen we de Stille Zaterdag, het is een dag van stilte en bezinning, als voorbereiding op het feest van Pasen. Op zaterdag 3 april is de kerk open van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur voor even stil zijn, een gebed, een kaarsje aansteken of een praatje met één van de vrijwilligers. Iedereen is van harte welkom op de Voorstraat 69.

WALK EN TALK: Wandelen en praten in tweetallen. We maken ter plekke afspraken en gaan op een veilige manier met elkaar wandelen. De tweede keer ‘walk en talk’ waren we met vier! We gaan wandelen met wie dat wil. De afstand en het tempo wordt ter plekke bepaald. De volgende keer is In Stavoren op woensdagmorgen 24 maart om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk te Stavoren. In Hindeloopen op 1 april om 10.00 uur bij de kerk. Je kunt gewoon komen, opgeven is niet nodig. Ds. Aafke Nicolai

IN MEMORIAM: Op woensdag 10 maart overleed totaal onverwacht Christina Johanna de Jong, de jongste dochter van Siebren en Driesje de Jong (Schans 54) Zij woonde in Bakhuizen met haar vriend Erwin. Op 10 maart was het precies 35 jaar geleden dat Christina werd geboren in het gezin van Driesje en Siebren. Zij groeide op in Molkwerum. Na haar kappersopleiding ging ze aan het werk in Heerenveen. Naast haar werk had ze uitgebreid sociaal leven in Bakhuizen en omgeving. Ook had ze altijd veel aandacht voor haar neefjes en nichtjes. Op dinsdag 16 maart hebben we afscheid van haar genomen in de Kerk van Bakhuizen met verhalen en muziek, die ze mooi vond. In de afscheidsdienst ging het over de liefde. In haar korte leven heeft ze op velen grote indruk gemaakt. Wie haar heeft gekend zal het verder met deze mooie herinneringen moeten doen. Zij sterft niet, zij leeft voort in wie haar liefhebben. Want liefde houdt niet op. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe. Ds. Aafke Nicolai.

AGENDA: Walk en Talk: Woensdagochtend 24 maart om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *